اثر ارشاد رفتاری در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/174056

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک ارشاد رفتاری  #ترکیب مواد
#رنگ ماشین
#چوب
۱۳۹۹#
#نیمه ی ذهن
#ارشاد رفتاری
22 0 14,934
4,000,000 تومانخرید اثر
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
#ترکیب مواد #رنگ ماشین #چوب ۱۳۹۹# #نیمه ی ذهن #ارشاد رفتاری

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Romina Hedesh
Armin sardari
Taraneh-moayerifar