6 0 8,856
محفل سایر هنر ها
6X55CM
#مسعود سلیمانپور مجسمه بدون عنوان گذشتن... به خاطر گذشته ها و نگذشته هایی که ... ادامه
36 0 9,661
محفل نقاشی و گرافیک
60X80CM
(Anahita of now)- آناهیتای اکنون - رنگ روغن بر بوم -
26 3 38,667
محفل عکاسی
Photo by:@mohsen_ghofrani (ما آینه ایم(خیام)) دریاچه نمک حوض سلطان قم درباره عک... ادامه
13 0 21,340
محفل عکاسی
75X75CM
نام اثر "Floating Wishes”(ارزوهای معلق). عکس و بسبک سورئال می باشد. اندازه ٧٥X٧٥... ادامه
16 0 40,383
محفل عکاسی
نام اثر:سینه سوخته……… پرتره خیابانی این پرتره درکرمان گرفته شده و پیرمرد دستفر... ادامه
23 2 12,126
محفل خوشنویسی
35X100CM
به هر راهی که دانستم فرو رفتم به بوی تو، کنون عاجز فرو ماندم رهی دیگر نمیدانم...... ادامه
10 0 32,363
محفل نقاشی و گرافیک
درخت، در تمامی دوران در نگاه انسان بیش از یک گیاه معمولی بوده و در اساطیر ایران ... ادامه
2 0 8,775
محفل شعر و داستان
خـیـانـت مـار زهـرآلـود پـنـهـان در خـیـالـسـت هـمیـن پنـدارِ شـوم ، بر بی‌صفتـ... ادامه
7 2 16,634
محفل نقاشی و گرافیک
70X50CM
ما جانوران ناسپاسی هستیم و اکنون که چراغ جادوی اختراعات ما را در تجمل و تفنّن غر... ادامه
17 1 10,642
محفل خوشنویسی
هوالمحبوب مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد قضای آسمان است این و دیگرگون ... ادامه
13 0 5,637
محفل خوشنویسی
(فروخته شد) به هر راهی که دانستم فرو رفتم به بوی تو، کنون عاجز فرو ماندم رهی د... ادامه
Loading