1. فرزاد شفیعی
    Follow
  2. Painter/Designer Farzad Shafiey Phone: +989127083797

نام اثر: خورشید درون Inner Sun, 2012 اکریلیک روی بوم 120*52 cm #قلم_مو #بوم... ادامه
منظره 1378 Oil on canvas, 2002 رنگ و روغن روی بوم 50*70 cm ٭کپی
روشن مثل آب 2015 اکریلیک روی بوم 50*70 cm
نام اثر: تفکر Pondering, 2017 اکریلیک روی بوم 1*1 متر #قلم_مو #بوم #اکریلیک ... ادامه
نام اثر: شب شرقی Eastern night, 2018 اکریلیک روی بوم 1*1 متر #معنوی #ذهنی #Thatness
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

سعیده ثابت نیا
Art et design
Soheil Azhary