اثر محسن غفرانی در هنر عکاسی : محفل عکاسی

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/116388

هنر عکاسی محفل عکاسی محسن غفرانی Photo by:@mohsen_ghofrani
(ما آینه ایم(خیام))

دریاچه نمک حوض سلطان قم
درباره عکس:
---جهان موازی یا واقعیت جایگزین فرضیه ای در باره وجود واقعیت های جداگانه در کنار واقعیت کنونی
خصوصیات عکس:
---انعکاس اجسام در سطح  آب
---به وجود آمدن حالت آینه 
---وارونه کردن عکس
---احساس ابهام و گنگ در عکس
---زیبایی در خط آسمان
14 1 4,384
Photo by:@mohsen_ghofrani (ما آینه ایم(خیام)) دریاچه نمک حوض سلطان قم درباره عکس: ---جهان موازی یا ... ادامه

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر

حسنلو
👍👍👍

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

YOUSEF
حمزه رزمی
اسماعیل تیموری