نتایج جست جو "چلیپا" در سایت 100هنر

یک روز به شیدایی در زلف توآویزم
هنر خوشنویسی یک روز به شیدایی در زلف توآویزم
بازدید آثار (17)
راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش
هنر خوشنویسی راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش
بازدید آثار (15)
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر
هنر خوشنویسی از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر
بازدید آثار (16)
بخوان ای خسرو آواز ایران
هنر خوشنویسی بخوان ای خسرو آواز ایران
بازدید آثار (32)
گالری اختصاصی خوشنویسی جواد فریدفتحی و امیر حق گشا
هنر خوشنویسی گالری اختصاصی خوشنویسی جواد فریدفتحی و امیر حق گشا
بازدید آثار (10)
هنر خوشنویسی اشعار حافظ سلمان تقی زاده محبوب کمان ابرو:50*40با پاسپارتو- قاب شده -چلیپانستعلیق- سال 95
0 0 1,095
2,000,000 تومانخرید اثر
محبوب کمان ابرو:50*40با پاسپارتو- قاب شده -چلیپانستعلیق- سال 95
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی سلمان تقی زاده محبوب کمان ابرو:50*40با پاسپارتو- قاب شده -چلیپانستعلیق- سال 95
2 0 1,111
2,000,000 تومانخرید اثر
محبوب کمان ابرو:50*40با پاسپارتو- قاب شده -چلیپانستعلیق- سال 95
هنر خوشنویسی اشعار حافظ علیرضا سعیدی #چلیپا# تذهیب ختایی آزاد و دندان موشی
#شعر حافظ# ابعاد 30*20
0 0 1,175
2,500,000 تومانخرید اثر
#چلیپا# تذهیب ختایی آزاد و دندان موشی #شعر حافظ# ابعاد 30*20
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علیرضا سعیدی # چلیپا ، شعر عربی
# تذهیب لچک و ختایی آزاد در بین سطر ها 
#ابعاد 25*35
8 0 3,489
2,500,000 تومانخرید اثر
# چلیپا ، شعر عربی # تذهیب لچک و ختایی آزاد در بین سطر ها #ابعاد 25*35
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علیرضا فایضی 60*40 باپاسپارتور  چلیپای نستعلیق بدون قاب
2 0 4,759
200,000 تومانخرید اثر
60*40 باپاسپارتور چلیپای نستعلیق بدون قاب
چلیپا بداهه نویسی شعر خیام قلم ۳ میل
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی رضا سلطان محمدی چلیپا در گلاسه a4
8 0 3,325
30,000 تومانخرید اثر
چلیپا در گلاسه a4
اثر: تقی معین نیا- ترکیب: چلیپا- تقدیر از مقام والای معلم- تحریر با مرکب مشکی - ... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی رهی کرمی(کرمانشاهی) تکنیک چلیپا خط نستعلیق شعر از استاد سخن سعدی اندازه ۳۵در۵۰
5 0 4,129
500,000 تومانخرید اثر
تکنیک چلیپا خط نستعلیق شعر از استاد سخن سعدی اندازه ۳۵در۵۰
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی بهروزمخلصی چلیپاقلم ۲میل کاغذاهارمهره,اندازه۳۵در۵۰
4 0 2,364
500,000 تومانخرید اثر
چلیپاقلم ۲میل کاغذاهارمهره,اندازه۳۵در۵۰
برخلافِ خطِ تحریری و رنگِ سرنوشت سرنوشتم با چلیپا هست و با خطِ سفید هر که می... ادامه
این اثر چلیپا با تذهیب اثر استا محمد ابراهیم مطیع ۲۵۰هزار تومان/یک اثر/اثار چلیپ... ادامه
چلیپای نستعلیق ارسالی به دوسالانه خوشنویسی قزوین
دومین چلیپایی که نوشته ام امید که بتوانم بهتر و بهتر بنویسم
#چلیپا مزین به امضا استاد امیر خانی
#چــلــیــپــا روے ڪــاغــذ فــابــریــانــو قــیــمــت ۱۵۰ت
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی پیمان جمشیدی چلیپا.....اندازه اثر a4قیمت ١٠٠٠٠٠تومان
4 0 1,670
100,000 تومانخرید اثر
چلیپا.....اندازه اثر a4قیمت ١٠٠٠٠٠تومان
چلیپا شعر از فروغی بسطامی
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی فخرالدین علی نژاد چلیپا در روی کاغذ آهار
5 0 3,247
15,000,000 تومانخرید اثر
چلیپا در روی کاغذ آهار
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی شهرام اسدی قطعه چلیپا با تبرک بسم اله..اندازه 100*70
3 0 2,363
1,500,000 تومانخرید اثر
قطعه چلیپا با تبرک بسم اله..اندازه 100*70
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی شهرام اسدی اثر چلیپا.تحریر1396
9 0 1,959
500,000 تومانخرید اثر
اثر چلیپا.تحریر1396
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی امیرعباس نصیری چلیپا نستعلیق بشیوه صفوی 
ای غالیه  ....
تکنیک مرکب سنتی 
بر روی کاغذ آهار مهره دست ساز
10 0 2,120
1,000,000 تومانخرید اثر
چلیپا نستعلیق بشیوه صفوی ای غالیه .... تکنیک مرکب سنتی بر روی کاغذ آهار مهره دست ساز
چلیپای نستعلیق - پاییز 1396
خوشنویسی نسعلیق در قالب چلیپا
Loading