اثر پوریا خاکپور در هنر خوشنویسی : محفل خوشنویسی

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/161764

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی پوریا خاکپور چلیپا شعر از سعدی
تذهیب و پاسپارتو شده
اجرا با قلم دو میلیمتر و مرکب
2 0 37,374
3,000,000 تومانخرید اثر
محفل خوشنویسی
35X50CM
چلیپا شعر از سعدی تذهیب و پاسپارتو شده اجرا با قلم دو میلیمتر و مرکب

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

آریا اسماعیلی نسب
آرش مقدم
هادی نقدی