1. محمود نادری
    Follow
  2. مدرس انجمن خوشنويسان تأليف كتاب گزيده آثار خوشنويسي تأليف مجموعه آموزشي خط تحريري چاپ گزیده آثار خوشنویسی(قلمرو) اجراي برنامه آموزشي در صدا وسيما مدير آموزشگاه هنرهاي تجسمي برگزاري نمايشگاه متعدد خوشنويسي شركت در نمايشگاههاي متعدد جمعي خوشنويسي و جشنواره ها

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

سمیرا گلزادVDQB
حسین نصیرپور
محمد (محمد باقر )ابراهیمی