1. حبیب اله برزجان
    Follow
5 0 3,314
محفل خوشنویسی
عنوان:ای سالک عزیز #80×200 #شکسته نستعلیق #مرکب وکاغذ #با تذهیب #تراش معکوس قلم #با قاب
9 0 3,780
محفل خوشنویسی
عنوان:دعوی کنی (قطب العارفین شیخ ابوالحسن خرقانی) #کاغذ #مرکب #70×100 #قطعه #ترکیب#... ادامه
9 0 2,853
محفل خوشنویسی
عنوان: ای ایران - #سیاه مشق #بوم # 50×120 #مرکب و رنگ
3 0 1,584
محفل خوشنویسی
بسم الله - ابعاد 70×100 -مرکب - گلاسه250 گرمی- با قاب 90×120
12 0 5,522
محفل خوشنویسی
ن والقلم -50×70 - بر روی کاغذ # نقاشیخط#
2 0 2,583
محفل خوشنویسی
عنوان: همه ملک ایران - نقاشیخط روی بوم - مرکب - ابعاد 90×120 - #کتیبه # تراش معکو... ادامه
4 0 1,120
محفل خوشنویسی
35×100 بر روی کاغذ - باز این چه شورش است ....# کالیگرافی #
3 1 1,171
محفل خوشنویسی
عنوان _ باز این چه شورش است-ابعاد 35×100 - کالیگرافی #کاغذ-مرکب
9 0 3,702
محفل خوشنویسی
ابعاد 35×50 سانتیمتر-# چلیپا# تراش معکوس # بر روی کاغذ
9 0 4,051
محفل خوشنویسی
ابعاد اثر 70×100 سانتیمتر باسپارتو وقاب 85×120- برروی کاغذ #اتصالات معکوس #تراش... ادامه
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

MR-RD
محمد ابراهیمی
علیرضا دلاوری