1. فرهاد عابدی
    Follow
  2. متولد شهریور۱۳۵۸، محمودآباد، مازندران، کارشناسی ارشد مهندسی عمران(سازه) و کارشناس رسمی دادگستری، شروع فعالیت هنر خوشنویسی ۱۳۶۸، فوق ممتاز انجمن خوشنویسان، فارغ التحصیل ممتاز و مدرس خوشنویسی از سال ۱۳۷۷، شاگردی و تلمذ خوشنویسی نزد اساتید به ترتیب استاد ندیمی(۷۲-۶۸) ، استاد حسین پور(۷۷-۷۲) ، استاد خروش (۹۶-۹۲ در منزل شخصی)و هم اکنون دوره استادی نزد استاد صندوق آبادی

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی فرهاد عابدی #سیاه-مشق
متن: بلای جان عاشق اشتیاق است
محفل خوشنویسی
#سیاه-مشق متن: بلای جان عاشق اشتیاق است
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی فرهاد عابدی #نستعلیق
#قطعه
من اختیار خود را تسلیم عشق کردم
4 0 2,950
محفل خوشنویسی
#نستعلیق #قطعه من اختیار خود را تسلیم عشق کردم
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی فرهاد عابدی راهی به خلوت جانانم آرزوست
محفل خوشنویسی
راهی به خلوت جانانم آرزوست
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

حسین فیض آبادی
اسعد موسوی
اردشیر قیاسی