1. فرهاد عابدی
    Follow
  2. متولد شهریور۱۳۵۸، محمودآباد، مازندران، کارشناسی ارشد مهندسی عمران(سازه) و کارشناس رسمی دادگستری، شروع فعالیت هنر خوشنویسی ۱۳۶۸، فوق ممتاز انجمن خوشنویسان، فارغ التحصیل ممتاز و مدرس خوشنویسی از سال ۱۳۷۷، شاگردی و تلمذ خوشنویسی نزد اساتید به ترتیب استاد ندیمی(۷۲-۶۸) ، استاد حسین پور(۷۷-۷۲) ، استاد خروش (۹۶-۹۲ در منزل شخصی)و هم اکنون دوره استادی نزد استاد صندوق آبادی

12 0 7,171
محفل خوشنویسی
#سیاه-مشق متن: بلای جان عاشق اشتیاق است
5 0 3,348
محفل خوشنویسی
#نستعلیق #قطعه من اختیار خود را تسلیم عشق کردم
9 0 2,355
محفل خوشنویسی
راهی به خلوت جانانم آرزوست
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مجید امیدی
مسعود درستکار
هانیه برزگر