1. فرهاد عابدی
    Follow
  2. متولد شهریور۱۳۵۸، محمودآباد، مازندران، کارشناسی ارشد مهندسی عمران(سازه) و کارشناس رسمی دادگستری، شروع فعالیت هنر خوشنویسی ۱۳۶۸، فوق ممتاز انجمن خوشنویسان، فارغ التحصیل ممتاز و مدرس خوشنویسی از سال ۱۳۷۷، شاگردی و تلمذ خوشنویسی نزد اساتید به ترتیب استاد ندیمی(۷۲-۶۸) ، استاد حسین پور(۷۷-۷۲) ، استاد خروش (۹۶-۹۲ در منزل شخصی)و هم اکنون دوره استادی با استاد صندوق آبادی

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی فرهاد عابدی #سیاه-مشق
متن: بلای جان عاشق اشتیاق است
8 0 5,495
1,400,000 تومانخرید اثر
#سیاه-مشق متن: بلای جان عاشق اشتیاق است
#نستعلیق #قطعه من اختیار خود را تسلیم عشق کردم
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی فرهاد عابدی راهی به خلوت جانانم آرزوست
6 0 973
1,000,000 تومانخرید اثر
راهی به خلوت جانانم آرزوست
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

شمس
کافه هنر
میثم داوودی