اثر پوریا خاکپور در هنر خوشنویسی : محفل خوشنویسی

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/161763

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی پوریا خاکپور چلیپا شعر از حافظ
تذهیب و پاسپارتو شده
اجرا با قلم سه میلیمتر ومرکب
2 0 35,226
3,000,000 تومانخرید اثر
محفل خوشنویسی
35X50CM
چلیپا شعر از حافظ تذهیب و پاسپارتو شده اجرا با قلم سه میلیمتر ومرکب

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

حسین حقانی
ارغوان فاطمى
علیرضا فایضی