1. علیرضاعبادی
    Follow
  2. متولدمهرماه سال۱۳۵۲ تهران،دارای دانشنامه فوق لیسانس حقوق خصوصی ،سردفتردفتراسنادرسمی ،ردیف دان وخواننده موسیقی اصیل ایرانی شروع فعالیت هنرخوشنویسی سال۱۳۶۹،فوق ممتازنستعلیق(تلمذدرسطح این دوره بمدت ۲۰سال و پس از فارغ التحصیلی ازمقطع ممتازبسال۱۳۷۶)،عضوانجمن خوشنویسان ایران،عضو شورای انجمن خوشنویسان شعبه مرکز استان،مدرس خوشنویسی،محقق آثار خوشنویسان دوره صفوی وقاجاری ومعاصر،شرکت درنمایشگاه هاوجشنواره های ملی وبین المللی ازسال۱۳۷۵،کتابت زندگینامه علمای دینی اردبیل وقفقازموجود در موزه مفاخردینی ایران وقفقاز(کشور آذربایجان )،اساتیدهنری بترتیب:خوشنویسی :استادکریم معصوم زاده(دوره خوش۱۳۶۹_۱۳۷۱)،استاداللهوردی دبستانی(دوره عالی۱۳۷۲)،زنده یاداستادعبدالله فُرادی(دوره ممتاز۱۳۷۳_۱۳۷۴_۱۳۷۵)،استاددکترصداقت جباری(دوره فوق ممتاز واستادی۱۳۸۷الی۱۳۹۷)آواز:استادمحمد علی احدی(۱۳۸۷الی۱۳۹۷) ، آموختن ردیف آوازی حسین طاهرزاده ونورعلی خان برومند بروایت استاد رضوی سروستانی و شیوه آوازی استاد محمدرضا شجریان ازطریق آثارمنتشره

4 0 1,232
محفل خوشنویسی
30X45CM
قطعه سطر ترکیبی سالتحریر۱۳۹۳ قلم۸ میلمتر تکنیک :قلم ومرکب(روضه خُلد برین خلوت درویشانست)
4 0 1,600
محفل خوشنویسی
سیاه مشق دفتری، برو ازسربِنَه کبروحسد را
11 0 4,104
محفل خوشنویسی
30X60CM
قطعه سطر تذهیب شده پاسپارتو سالتحریر۱۳۹۴
8 2 5,218
محفل خوشنویسی
چلیپا در مدح حضرت امام رضا ع دارای تذهیب بسیار نفیس،پاسپارتو
11 4 4,892
محفل خوشنویسی
قطعه سطر تذهیب شده باقلم ۵ میلی باپاسپارتو
16 8 6,456
محفل خوشنویسی
سیاه مشق کتیبه قلم ۲سانتی مُذهّب،سالتحریر۱۳۹۵(ای نور چشم مستان در عین انتظارم)
12 1 2,560
محفل خوشنویسی
سطر ترکیبی طلاکوبی قلم ۷ میلی
76 2 22,723
محفل خوشنویسی
قطعه سیاه مشق ترکیبی ،قلم یک سانت ، مُذهّب ، قطاعی(یاامیرالموءمنین حیدر کرّار) ر... ادامه
59 3 13,021
محفل خوشنویسی
قطعه کتیبه،مذهّب،(یاقسیم النار والجنّه``) روزپدرمبارک
10 3 4,866
محفل خوشنویسی
برشی از یک قطعه سیاه مشق مذهّب، اندازه قلم ۲سانتیمتر
9 2 1,152
محفل خوشنویسی
برشی از یک اثر، اندازه قلم۱۲ میلیمتر
47 1 13,564
محفل خوشنویسی
قطعه سطر ،قلم مشقی ،تاریخ تحریر۱۳۹۴
48 0 14,033
محفل خوشنویسی
قطعه سطر ترکیبی قلم ۴ میلی طلا اندازی شده
54 2 12,307
محفل خوشنویسی
قطعه ترکیبی ،مذَهَّب،قلم۶میلی
59 1 25,039
محفل خوشنویسی
قطعه سیاه مشق قلم۴میلی مُذهّب(به هر که می نگرم صورت تو میبینم)
71 4 34,743
محفل خوشنویسی
قطعه سیاه مشق،قلم چهاردانگ،طلاکوبی،قطاعی متن:بر چهره من آنچه سپیدی کند نه مُوست،... ادامه
39 4 12,177
محفل خوشنویسی
قطعه سطر ترکیبی ،قلم ۵ میلی درصورت در خواست خرید اثر تذهیب خواهد شد
48 1 13,580
محفل خوشنویسی
قطعه ترکیبی طلا اندازی شده قلم ۶ میلی
78 2 17,546
اشعار حافظ
قطعه سیاه مشق قلم یک سانت
70 2 36,767
محفل خوشنویسی
قطعه سیاه مشق،دندانموشی،طلااندازی،قطاعی،قلم ۴میلی،اندازه۳۵×۴۵متن:ساقیا امشب صدای... ادامه
44 1 8,964
محفل خوشنویسی
قطعه سطر، قطاعی، دندانموشی، طلاکوبی،قلم‌ مشقی
53 3 10,396
محفل خوشنویسی
قطعه سطر مُذهّب چهاردانگ(یاقسیم النّاروالجنّه)
42 1 14,551
محفل خوشنویسی
قطعه سیاه مشق ،قلم مشقی،قطاعی
23 2 6,109
محفل خوشنویسی
چلیپا قلم دومیلی سال تحریر ۱۳۸۲ باتذهیب نفیس
51 2 9,784
محفل خوشنویسی
قطعه سطر ترکیبی قلم مشقی طلا اندازی شده
148 4 15,866
اشعار حافظ
آنچه در مدت هجر تو کشیدم هیهات دریکی نامه محالست که تحریر کنم #حافظ
44 0 11,750
محفل خوشنویسی
آیه شریفه ای از سور ه حشر اندازه ۶۰×۴۵اندازه قلم یک سانت(هوالملک القدوس السلام ا... ادامه
60 0 13,751
محفل خوشنویسی
قطعه سیاه مشق ، قطاعی،قلم مشقی جلی
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

حسام آذربایجانی
ایمان شمس اسکندری
ستاره قنبری