1. علیرضاعبادی
    Follow
  2. متولدمهرماه سال۱۳۵۲ تهران،دارای دانشنامه فوق لیسانس حقوق خصوصی ،سردفتردفتراسنادرسمی ،ردیف دان وخواننده موسیقی اصیل ایرانی شروع فعالیت هنرخوشنویسی سال۱۳۶۹،فوق ممتازنستعلیق(تلمذدرسطح این دوره بمدت ۲۰سال و پس از فارغ التحصیلی ازمقطع ممتازبسال۱۳۷۶)،عضوانجمن خوشنویسان ایران،عضو شورای انجمن خوشنویسان شعبه مرکز استان،مدرس خوشنویسی،محقق آثار خوشنویسان دوره صفوی وقاجاری ومعاصر،شرکت درنمایشگاه هاوجشنواره های ملی وبین المللی ازسال۱۳۷۵،کتابت زندگینامه علمای دینی اردبیل وقفقازموجود در موزه مفاخردینی ایران وقفقاز(کشور آذربایجان )،اساتیدهنری بترتیب:خوشنویسی :استادکریم معصوم زاده(دوره خوش۱۳۶۹_۱۳۷۱)،استاداللهوردی دبستانی(دوره عالی۱۳۷۲)،زنده یاداستادعبدالله فُرادی(دوره ممتاز۱۳۷۳_۱۳۷۴_۱۳۷۵)،استاددکترصداقت جباری(دوره فوق ممتاز واستادی۱۳۸۷الی۱۳۹۷)آواز:استادمحمد علی احدی(۱۳۸۷الی۱۳۹۷) ، آموختن ردیف آوازی حسین طاهرزاده ونورعلی خان برومند بروایت استاد رضوی سروستانی و شیوه آوازی استاد محمدرضا شجریان ازطریق آثارمنتشره

0 0 1,611
محفل خوشنویسی
20X25CM
کاغذدست ساز آهار مهره ، طلااندازی،مرکب،قلم۷میلی،سالتحریر۱۳۹۹
4 0 2,431
محفل خوشنویسی
30X45CM
قطعه سطر ترکیبی سالتحریر۱۳۹۳ قلم۸ میلمتر تکنیک :قلم ومرکب(روضه خُلد برین خلوت درویشانست)
6 0 2,477
محفل خوشنویسی
سیاه مشق دفتری، برو ازسربِنَه کبروحسد را
13 0 5,761
محفل خوشنویسی
30X60CM
قطعه سطر تذهیب شده پاسپارتو سالتحریر۱۳۹۴
8 2 7,111
محفل خوشنویسی
چلیپا در مدح حضرت امام رضا ع دارای تذهیب بسیار نفیس،پاسپارتو
12 4 5,470
محفل خوشنویسی
قطعه سطر تذهیب شده باقلم ۵ میلی باپاسپارتو
17 8 7,781
محفل خوشنویسی
سیاه مشق کتیبه قلم ۲سانتی مُذهّب،سالتحریر۱۳۹۵(ای نور چشم مستان در عین انتظارم)
12 1 3,015
محفل خوشنویسی
سطر ترکیبی طلاکوبی قلم ۷ میلی
76 2 23,441
محفل خوشنویسی
قطعه سیاه مشق ترکیبی ،قلم یک سانت ، مُذهّب ، قطاعی(یاامیرالموءمنین حیدر کرّار) ر... ادامه
59 3 13,481
محفل خوشنویسی
قطعه کتیبه،مذهّب،(یاقسیم النار والجنّه``) روزپدرمبارک
10 3 5,415
محفل خوشنویسی
برشی از یک قطعه سیاه مشق مذهّب، اندازه قلم ۲سانتیمتر
9 2 1,419
محفل خوشنویسی
برشی از یک اثر، اندازه قلم۱۲ میلیمتر
47 1 14,005
محفل خوشنویسی
قطعه سطر ،قلم مشقی ،تاریخ تحریر۱۳۹۴
48 0 14,345
محفل خوشنویسی
قطعه سطر ترکیبی قلم ۴ میلی طلا اندازی شده
54 2 12,550
محفل خوشنویسی
قطعه ترکیبی ،مذَهَّب،قلم۶میلی
59 1 25,599
محفل خوشنویسی
قطعه سیاه مشق قلم۴میلی مُذهّب(به هر که می نگرم صورت تو میبینم)
71 4 35,575
محفل خوشنویسی
قطعه سیاه مشق،قلم چهاردانگ،طلاکوبی،قطاعی متن:بر چهره من آنچه سپیدی کند نه مُوست،... ادامه
39 4 12,596
محفل خوشنویسی
قطعه سطر ترکیبی ،قلم ۵ میلی درصورت در خواست خرید اثر تذهیب خواهد شد
48 1 13,816
محفل خوشنویسی
قطعه ترکیبی طلا اندازی شده قلم ۶ میلی
78 2 19,204
اشعار حافظ
قطعه سیاه مشق قلم یک سانت
70 2 37,455
محفل خوشنویسی
قطعه سیاه مشق،دندانموشی،طلااندازی،قطاعی،قلم ۴میلی،اندازه۳۵×۴۵متن:ساقیا امشب صدای... ادامه
44 1 9,331
محفل خوشنویسی
قطعه سطر، قطاعی، دندانموشی، طلاکوبی،قلم‌ مشقی
53 3 10,616
محفل خوشنویسی
قطعه سطر مُذهّب چهاردانگ(یاقسیم النّاروالجنّه)
42 1 14,918
محفل خوشنویسی
قطعه سیاه مشق ،قلم مشقی،قطاعی
23 2 6,468
محفل خوشنویسی
چلیپا قلم دومیلی سال تحریر ۱۳۸۲ باتذهیب نفیس
51 2 9,947
محفل خوشنویسی
قطعه سطر ترکیبی قلم مشقی طلا اندازی شده
148 4 17,515
اشعار حافظ
آنچه در مدت هجر تو کشیدم هیهات دریکی نامه محالست که تحریر کنم #حافظ
44 0 11,929
محفل خوشنویسی
آیه شریفه ای از سور ه حشر اندازه ۶۰×۴۵اندازه قلم یک سانت(هوالملک القدوس السلام ا... ادامه
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

سمیرا گلزادVDQB
محمد جواد شکوهی فر
maedefadaei