1. علیرضاعبادی
    Follow
  2. متولدمهرماه سال۱۳۵۲ تهران،دارای دانشنامه فوق لیسانس حقوق خصوصی ،سردفتردفتراسنادرسمی ،ردیف دان وخواننده موسیقی اصیل ایرانی شروع فعالیت هنرخوشنویسی سال۱۳۶۹،فوق ممتازنستعلیق(تلمذدرسطح این دوره بمدت ۲۰سال و پس از فارغ التحصیلی ازمقطع ممتازبسال۱۳۷۶)،عضوانجمن خوشنویسان ایران،عضو شورای انجمن خوشنویسان شعبه مرکز استان،مدرس خوشنویسی،محقق آثار خوشنویسان دوره صفوی وقاجاری ومعاصر،شرکت درنمایشگاه هاوجشنواره های ملی وبین المللی ازسال۱۳۷۵،کتابت زندگینامه علمای دینی اردبیل وقفقازموجود در موزه مفاخردینی ایران وقفقاز(کشور آذربایجان )،اساتیدهنری بترتیب:خوشنویسی :استادکریم معصوم زاده(دوره خوش۱۳۶۹_۱۳۷۱)،استاداللهوردی دبستانی(دوره عالی۱۳۷۲)،زنده یاداستادعبدالله فُرادی(دوره ممتاز۱۳۷۳_۱۳۷۴_۱۳۷۵)،استاددکترصداقت جباری(دوره فوق ممتاز واستادی۱۳۸۷الی۱۳۹۷)قبولی از آزمون ارزشیابی استادی انجمن خوشنویسان ایران سال ۱۳۹۹ آواز:استادمحمد علی احدی(۱۳۸۷الی۱۳۹۷) ، آموختن ردیف آوازی حسین طاهرزاده ونورعلی خان برومند بروایت استاد رضوی سروستانی و شیوه آوازی استاد محمدرضا شجریان ازطریق آثارمنتشره

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

امیرکاظمی سرچشمه
Mohammad_jafarian_art
Farshad Heidari