1. علیرضاعبادی
    Follow
  2. متولدمهرماه سال۱۳۵۲ تهران،دارای دانشنامه فوق لیسانس حقوق خصوصی ،سردفتردفتراسنادرسمی ،ردیف دان وخواننده موسیقی اصیل ایرانی شروع فعالیت هنرخوشنویسی سال۱۳۶۹،فوق ممتازنستعلیق(تلمذدرسطح این دوره بمدت ۲۰سال و پس از فارغ التحصیلی ازمقطع ممتازبسال۱۳۷۶)،عضوانجمن خوشنویسان ایران،عضو شورای انجمن خوشنویسان شعبه مرکز استان،مدرس خوشنویسی،محقق آثار خوشنویسان دوره صفوی وقاجاری ومعاصر،شرکت درنمایشگاه هاوجشنواره های ملی وبین المللی ازسال۱۳۷۵،کتابت زندگینامه علمای دینی اردبیل وقفقازموجود در موزه مفاخردینی ایران وقفقاز(کشور آذربایجان )،اساتیدهنری بترتیب:خوشنویسی :استادکریم معصوم زاده(دوره خوش۱۳۶۹_۱۳۷۱)،استاداللهوردی دبستانی(دوره عالی۱۳۷۲)،زنده یاداستادعبدالله فُرادی(دوره ممتاز۱۳۷۳_۱۳۷۴_۱۳۷۵)،استاددکترصداقت جباری(دوره فوق ممتاز واستادی۱۳۸۷الی۱۳۹۷)آواز:استادمحمد علی احدی(۱۳۸۷الی۱۳۹۷) ، آموختن ردیف آوازی حسین طاهرزاده ونورعلی خان برومند بروایت استاد رضوی سروستانی و شیوه آوازی استاد محمدرضا شجریان ازطریق آثارمنتشره

قطعه سطر ،قلم مشقی ،تاریخ تحریر۱۳۹۴
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علیرضاعبادی قطعه سطر تذهیب شده باقلم ۵ میلی باپاسپارتو
3 0 775
2,000,000 تومانخرید اثر
قطعه سطر تذهیب شده باقلم ۵ میلی باپاسپارتو
سطر ترکیبی طلاکوبی قلم ۷ میلی
قطعه سطر ترکیبی قلم ۴ میلی طلا اندازی شده
قطعه ترکیبی ،مذَهَّب،قلم۶میلی
قطعه سیاه مشق قلم۴میلی مُذهّب(به هر که می نگرم صورت تو میبینم)
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علیرضاعبادی قطعه سیاه مشق،قلم چهاردانگ،طلاکوبی،قطاعی متن:بر چهره من آنچه سپیدی کند نه مُوست،ابعاد:۵۰×۶۰
66 4 27,303
2,000,000 تومانخرید اثر
قطعه سیاه مشق،قلم چهاردانگ،طلاکوبی،قطاعی متن:بر چهره من آنچه سپیدی کند نه مُوست،... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علیرضاعبادی قطعه سطر ترکیبی ،قلم ۵ میلی درصورت در خواست خرید اثر تذهیب خواهد شد
38 4 10,410
1,000,000 تومانخرید اثر
قطعه سطر ترکیبی ،قلم ۵ میلی درصورت در خواست خرید اثر تذهیب خواهد شد
قطعه ترکیبی طلا اندازی شده قلم ۶ میلی
قطعه سیاه مشق قلم یک سانت
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علیرضاعبادی قطعه سیاه مشق،دندانموشی،طلااندازی،قطاعی،قلم ۴میلی،اندازه۳۵×۴۵متن:ساقیا امشب صدایت با صدایم ساز نیست
67 2 32,113
2,500,000 تومانخرید اثر
قطعه سیاه مشق،دندانموشی،طلااندازی،قطاعی،قلم ۴میلی،اندازه۳۵×۴۵متن:ساقیا امشب صدای... ادامه
قطعه سطر، قطاعی، دندانموشی، طلاکوبی،قلم‌ مشقی
قطعه سطر مُذهّب چهاردانگ(یاقسیم النّاروالجنّه)
قطعه سیاه مشق ،قلم مشقی،قطاعی
قطعه کتیبه،مذهّب،(یاقسیم النار والجنّه``)
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علیرضاعبادی چلیپا قلم دومیلی سال تحریر ۱۳۸۲ باتذهیب نفیس
21 2 4,602
3,000,000 تومانخرید اثر
چلیپا قلم دومیلی سال تحریر ۱۳۸۲ باتذهیب نفیس
قطعه سیاه مشق ترکیبی ،قلم یک سانت ، مُذهّب ، قطاعی(یاامیرالموءمنین حیدر کرّار)
قطعه سطر ترکیبی قلم مشقی طلا اندازی شده
آنچه در مدت هجر تو کشیدم هیهات دریکی نامه محالست که تحریر کنم #حافظ
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علیرضاعبادی آیه شریفه ای از سور ه حشر اندازه ۶۰×۴۵اندازه قلم یک سانت(هوالملک القدوس السلام الموءمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر...)
41 0 10,919
3,000,000 تومانخرید اثر
آیه شریفه ای از سور ه حشر اندازه ۶۰×۴۵اندازه قلم یک سانت(هوالملک القدوس السلام ا... ادامه
قطعه سیاه مشق ، قطاعی،قلم مشقی جلی
قطعه سیاه مشق مذهّب، قطاعی، قلم مشقی
قطعه، سطر ترکیبی، قلم ۵میلی، مُذهّب
قطعه ترکیبی دیگر ،مذهّب از(مُردم اندر حسرت فهم دُرُست،مولوی)
قطعه ترکیبی،مذهّب،قطاعی،قلم مشقی ۴میلی از(مُردم اندر حسرت فهم درست،مولوی)
قطعه سطر ترکیبی قلم ۸ میلی ،طلا اندازی شده
قطعه سطر ،قلم مشقی، ۳میلی بدون تذهیب،تکنیک ومتریال:قلم ومرکب وکاغذ
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علیرضاعبادی قطعه سیاه مشق ،آیه ۲۳ سوره مبارکه حشر،اسماءالله،قلم یکسانت، اندازه بااحتساب پاسپارتو۵۰×۷۰
38 0 7,544
3,000,000 تومانخرید اثر
قطعه سیاه مشق ،آیه ۲۳ سوره مبارکه حشر،اسماءالله،قلم یکسانت، اندازه بااحتساب پاسپارتو۵۰×۷۰
قطعه سیاه مشق، قطاعی، مذهّب حاشیه،قلم یکسانت، اندازه:۴۰×۵۰متن:طریقی بهترازمهرووفانیست
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

امین حبیب پور
سارا عشقی
سیدمرتضی بختیاری -نقش عرش