دکلمه شعر اخوان ثالث
بازدید آثار (20)
شعر طنز سيگار و بيكار
هنر شعر و داستان شعر طنز سيگار و بيكار
بازدید آثار (10)
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اشرفی #نقاشیخط# شعر از سهراب سپهری.پشت هیچستان رگهای هوا پر قاصدک است..
2 0 833
1,000,000 تومانخرید اثر
#نقاشیخط# شعر از سهراب سپهری.پشت هیچستان رگهای هوا پر قاصدک است..
شعر #حافظ ابعاد 21*10 گلاسه مات قلم 2 میل
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علیرضا سعیدی # قطعه # تذهیب متن اسلیمی و سرلوح 
#شعر : شفیعی کدکنی
# ابعاد 50*35
5 0 1,208
4,500,000 تومانخرید اثر
# قطعه # تذهیب متن اسلیمی و سرلوح #شعر : شفیعی کدکنی # ابعاد 50*35
هنر خوشنویسی اشعار حافظ علیرضا سعیدی #چلیپا# تذهیب ختایی آزاد و دندان موشی
#شعر حافظ# ابعاد 30*20
0 0 1,179
2,500,000 تومانخرید اثر
#چلیپا# تذهیب ختایی آزاد و دندان موشی #شعر حافظ# ابعاد 30*20
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی تقی معین نیا نام اثر:سیاه مشق-شعر استادشهریار-یا علی نام تو بردم نه همی ماندنه غمی-به ابی انت وامی-اندازه اثر30*40
4 0 2,413
4,000,000 تومانخرید اثر
نام اثر:سیاه مشق-شعر استادشهریار-یا علی نام تو بردم نه همی ماندنه غمی-به ابی انت... ادامه
شعر از حمید مصدق
غزل حسرت دیدار شعر از علیرضا حجازی سال سرایش ۱۳۶۴
ابعاد ۸۰.۸۰ متریال شاپن واکرولیک روی بوم دیپ شعرخوانده شده توسط استادبنان
ترانه دویدیم و دویدیم/ابوالقاسم کریمی #شعر #شاعر #اشعار #ترانه #شعرکوتاه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی ایمان شمس اسکندری اثرقاب شده شعرخیام ابعاد۶۰×۸۰ #شکسته نستعلیق#تذهیب شده.حاصل کارگه کون ومکان اینهمه نیست باده پیش آرکه اسباب جهان اینهمه نیست پنج روزی که دراین مرحله فرصت داری خوش بیاسای زمانی که زمان اینهمه نیست
4 0 5,369
2,000,000 تومانخرید اثر
اثرقاب شده شعرخیام ابعاد۶۰×۸۰ #شکسته نستعلیق #تذهیب شده.حاصل کارگه کون ومکان اینه... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی ایمان شمس اسکندری #سیاه مشق شعرخیام ابعاد ۳۵×۴۵ با#تذهیب. ای دل غم این جهان فرسوده مخور .بیهوده نئی غمان بیهوده مخور.چون بوده گذشت ونیست نابوده پدید.خوش باش غم بوده ونابوده مخور
5 0 3,869
1,300,000 تومانخرید اثر
#سیاه مشق شعرخیام ابعاد ۳۵×۴۵ با #تذهیب. ای دل غم این جهان فرسوده مخور .بیهوده نئ... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی ایمان شمس اسکندری اثرقاب شده ازشعرحافظ درابعاد۶۰×۸۰#شکسته نستعلیق با#تذهیب.الایاایهاالساقی ادرکاساوناولها که عشق آسان نموداول ولی افتادمشکلها
4 0 5,677
1,700,000 تومانخرید اثر
اثرقاب شده ازشعرحافظ درابعاد۶۰×۸۰ #شکسته نستعلیق با #تذهیب.الایاایهاالساقی ادرکاسا... ادامه
هوالمعزّ ای ز خطت غالیه پر مشک ناب آینه دار رخ تو آفتاب تا رخ تو رونق مه بشکند ب... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علیرضا سعیدی # چلیپا ، شعر عربی
# تذهیب لچک و ختایی آزاد در بین سطر ها 
#ابعاد 25*35
8 0 3,490
2,500,000 تومانخرید اثر
# چلیپا ، شعر عربی # تذهیب لچک و ختایی آزاد در بین سطر ها #ابعاد 25*35
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علیرضا سعیدی # شعر : حافظ 
# ابعاد اثر : 30*50
8 0 2,596
3,000,000 تومانخرید اثر
# شعر : حافظ # ابعاد اثر : 30*50
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علیرضا سعیدی #شعر از عبدالرحمن جامی 
# ابعاد اثر : 50*70
6 0 2,554
4,000,000 تومانخرید اثر
#شعر از عبدالرحمن جامی # ابعاد اثر : 50*70
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی akbar ghasemi #تکنیک اکریلیک  90*120 #شعر حافظ از باد خزان درچمن دهر مرنچ  فکر معقول بفرما گل بی خار کجاست
2 1 3,637
1,500,000 تومانخرید اثر
#تکنیک اکریلیک 90*120 #شعر حافظ از باد خزان درچمن دهر مرنچ فکر معقول بفرما گل ... ادامه
هوالمعبود بیا که هاتف میخانه دوش با من گفت که در مقام رضا باش و از قضا مگریز فرش... ادامه
چلیپا بداهه نویسی شعر خیام قلم ۳ میل
درد عشقی کشیده ام که مپرس زهر هجری کشیده ام که مپرس شعر: #حافظ خط: #اکبرنژاد
#قالب این شعر رباعی است موضوع این شعر نمادین است مزین به چند آرایه ادبی است برا... ادامه
تقی معین نیا : شعر از حافظ- ترکیب نستعلیق- با قلم 13 میل و مشقی - مرکب مشکی مان... ادامه
اثر تقی معین نیا: شعر حافظ- با مرکب مشکی- اندازه کاغذ42*29 دست ساز ... ادامه
Loading