اثر مهساابراهیمی در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/134755

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک مهساابراهیمی تصویرسازی براساس شعر#فروغ فرخزاد....برنده مسابقه عدن #پادواایتالیا
35 1 33,441
محفل نقاشی و گرافیک
25X25CM
تصویرسازی براساس شعر#فروغ فرخزاد....برنده مسابقه عدن #پادواایتالیا

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

امیر موحدان
مژگان بخشی
باران سپهری