1. مهساابراهیمی
    Follow
  2. ازدوران نوجوانی به صورت نیمه حرفه ای شروع به کارکردم و در مسابقات دانش آموزانی در سطوح کشوری واستانی ومنطقه ای درمدت چهارسال رتبه های اول ودوم کسب کردم ودرنهایت موفق به کسب دیپلم افتخار در سال ۱۳۷۳ شدم....در نمایشگاههای گروهی مختلف از جمله نمایشگاه هانس کریستین اندرسن در۱۳۸۴ در خانه هنرمندان وهمچنین نمایشگاههایی در ایتالیا شرکت کردم.....در مسابقات مختلفی در کشورهای مختلفی از جمله یونسکوی فرانسه.نومای ژاپن.یونان.امارات.لهستان.بولونیای ایتالیا وچندین مسابقه تصویرسازی دیگر در ایتالیا شرکت کردم...که در این میان موفق به کسب مدرک پروفشنال تصویرگری از بولنیا و چاپ آثارم در کاتالو گ وتقویم ۲۰۱۴ در ایتالیا بود..و همچنین دارنده مدرک کارشناسی گرافیک وکارشناسی ارشد در رشته تصویرسازی از دانشگاه تهران هستم

13 0 2,756
محفل نقاشی و گرافیک
تصویرسازی براساس شعر #فروغ فرخزاد....برنده مسابقه عدن #پادواایتالیا
6 2 1,278
محفل نقاشی و گرافیک
نقاشی با عنوان خنده برنده مسابقه کاتاکوگ در ایتالیا
12 0 8,163
محفل نقاشی و گرافیک
مینیاتور براساس داستان.....برگی از داستان سه برگی
22 2 11,323
محفل نقاشی و گرافیک
اسم اثر:همسفر...تصویرسازی شده برای داستان هانس کربستین اندرسن برای شرکت در نمایش... ادامه
10 0 6,520
محفل نقاشی و گرافیک
مینیاتور.....براساس داستان...برگی از تصویرگری سه برای کتاب
16 0 3,786
محفل نقاشی و گرافیک
بدون عنوان.....تکنیک:گواش
16 0 4,976
محفل نقاشی و گرافیک
بدون عنوان......مینیاتور....تکنیک:گواش
14 0 4,755
محفل نقاشی و گرافیک
نگارگری با موضوع روزمرگی بندرخت....تکنیک:گواش
13 0 3,057
محفل نقاشی و گرافیک
بدون عنوان....تکنیک:میکس مدیا
12 0 2,893
محفل نقاشی و گرافیک
بدون عنوان....میکس مدیا
10 0 2,935
محفل نقاشی و گرافیک
بدون عنوان....تکنیک:میکس مدیا
10 0 2,861
محفل نقاشی و گرافیک
بدون عنوان....تکنیک:میکس مدیا
11 0 2,959
محفل نقاشی و گرافیک
بدون عنوان....تکنیک:میکس مدیا
8 0 7,169
محفل نقاشی و گرافیک
عنوان :شعری ازسهراب سپهری(پشت دریاشهریست)...تکنیک:آبرنگ
11 0 3,139
محفل نقاشی و گرافیک
تکنیک:میکس مدیاروی کاغذگلاسه....بدون عنوان
11 0 3,753
محفل نقاشی و گرافیک
سیاره مسکوت......تکنیک:رنگ روغن روی بوم
9 0 3,664
محفل نقاشی و گرافیک
دلقک نیمه مقدس....تکنیک:رنگ روغن روی بوم
6 0 2,527
محفل نقاشی و گرافیک
تکنیک:ترکیب مواد روکاغذA4
5 0 3,706
محفل نقاشی و گرافیک
گربه.....تکنیک اسکراچ روی کاغذ
7 0 5,012
محفل نقاشی و گرافیک
تصویرگری برای کتاب.....مینیاتور....گواش
6 0 2,743
محفل نقاشی و گرافیک
دل ودیو......تکنیک:ترکیب مواد.....قطعA4
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

sanaz
Shalman Art Gallery
فائزه کشاورز