1. بلال جوان
    Follow
11 0 6,101
محفل خوشنویسی
57X76CM
#رنگ_روغن_روی_بوم، سال خلق اثر:۱۳۹۹،نام اثر:منظومه(خورشید و تیر)، نام هنرمند:بلال جوان
3 0 1,566
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
#رنگ_روغن_روی_بوم ، سال خلق اثر :۱۳۹۹ ، نام اثر : وصال ، نام هنرمند : بلال جوان
0 0 1,128
محفل نقاشی و گرافیک
40X60CM
#رنگ_روغن_روی_بوم ، سال خلق اثر : ۱۳۹۴ ، نام اثر : پرتره استاد همایون خرم ، نام ... ادامه
3 0 2,003
محفل خوشنویسی
60X40CM
#رنگ_روغن_روی_بوم ، سال خلق اثر :۱۳۹۳ ، نام اثر : سوره توحید ، نام هنرمند : بلال جوان
0 0 92
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
#رنگ_روغن_روی_بوم، سال خلق اثر۱۳۹۹،نام اثر:مهرمادری، نام هنرمند:بلال جوان
1 0 912
محفل نقاشی و گرافیک
60X80CM
#رنگ_روغن_روی_بوم،۱۳۹۷،نام اثر:خوشه قرمز،نام هنرمند:بلال جوان
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

پرناز امیدی
جمشید جمشیدی
محمد مهدی نجفی