نتایج جست جو "چلیپا" در سایت 100هنر

7 0 34,298
محفل خوشنویسی
35X50CM
چلیپا شعر حافظ تذهیب و پاسپارتو شده اجرا با قلم دومیلیتر و مرکب
2 0 36,372
محفل خوشنویسی
35X50CM
چلیپا شعر از سعدی تذهیب و پاسپارتو شده اجرا با قلم دو میلیمتر و مرکب
2 0 33,986
محفل خوشنویسی
35X50CM
چلیپا شعر از حافظ تذهیب و پاسپارتو شده اجرا با قلم سه میلیمتر ومرکب
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهرداد علیوند سرمشق ... استاد امیرخانی  سال ۵۴ بصورت چلیپا...با تذهیب و قاب  ...کاغذ و مرکب
#فروخته_شد
این چراغ شمس کو روشن بود
نر فتیله و پنبه و روغن بود 
نانست قوت تن و لیکن درنگر
تا که قوت جان چه باشد ای پسر
فروخته شد
8 0 50,470
محفل خوشنویسی
15X25CM
سرمشق ... استاد امیرخانی سال ۵۴ بصورت چلیپا...با تذهیب و قاب ...کاغذ و مرکب #... ادامه
15 2 20,362
محفل خوشنویسی
35X50CM
چلیپا #فاطمه فلاح پور خلق اثر ۱۳۹۸
22 0 44,949
محفل خوشنویسی
# چلیپا ، شعر عربی # تذهیب لچک و ختایی آزاد در بین سطر ها #ابعاد 25*35
10 0 22,687
محفل خوشنویسی
#اندازه ۲۰×۳۰ سانتی متر #قطعه چلیپا
11 0 30,800
محفل خوشنویسی
چلیپای خوشنویسی در مورد سلطان علی بن موسی الرضا
11 0 24,154
محفل خوشنویسی
چلیپا اثر حسن انجمن شعر رهی معیری
10 4 26,057
محفل خوشنویسی
چلیپا در مدح حضرت امام رضا ع دارای تذهیب بسیار نفیس،پاسپارتو
11 0 20,414
محفل خوشنویسی
ابعاد 35×50 سانتیمتر-# چلیپا# تراش معکوس # بر روی کاغذ
11 0 22,766
محفل خوشنویسی
ابعاد اثر 70×100 سانتیمتر باسپارتو وقاب 85×120- برروی کاغذ #اتصالات معکوس #تراش... ادامه
9 2 25,010
محفل خوشنویسی
60X40CM
آیه الکرسی به سبک ترکیبی و چلیپا ابعاد ۶۰ در ۴۰ سانتیمتر متریال : کاغذ آماده و... ادامه
16 0 22,901
محفل خوشنویسی
35X50CM
چلیپا کاغذ دست ساز آهار مهره ابعاد 35 در 50
هنر خوشنویسی اشعار حافظ محمود نادری قطعه چلیپا همراه با تذهیب، روی کاغذ دست ساز #فروخته_شد
فروخته شد
67 0 52,958
اشعار حافظ
قطعه چلیپا همراه با تذهیب، روی کاغذ دست ساز #فروخته_شد
90 0 51,963
اشعار حافظ
چلیپای نستعلیق بر روی کاغذ آهار
8 0 12,512
محفل خوشنویسی
30X40CM
چلیپا با پاسپارتو وسایز آن۳۰*۴۰میباشد
16 0 19,033
محفل خوشنویسی
چلیپا به سبک صفوی و تذهیب و پاسپارتو اعلا
9 0 11,296
محفل خوشنویسی
چلیپا لاقلم ۳ میل
5 1 13,890
محفل خوشنویسی
چلیپا با قلم ۳ میل
10 0 13,481
محفل خوشنویسی
چلیپاقلم ۲میل
43 0 47,051
اشعار حافظ
محبوب کمان ابرو:50*40با پاسپارتو- قاب شده -چلیپانستعلیق- سال 95
7 0 15,682
محفل خوشنویسی
40X50CM
محبوب کمان ابرو:50*40با پاسپارتو- قاب شده -چلیپانستعلیق
Loading