113 1 52,053
تصویرسازی
50X50CM
نام: تعرض تکنیک: دیجیتال میکس مدیا روی بوم ابعاد: ۵۰*۵۰
10 0 13,274
محفل نقاشی و گرافیک
120X100CM
#میکس مدیا #اکریلیک سال خلق اثر:۱۴۰۰ نام اثر:شورش هنرمند: شاهپری رحمانی
10 6 22,266
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
نام اثر: بدون عنوان هنرمند:زهرا اصلانی سال خلق اثر:1401 #میکس_مدیا #نقاشی #ترک... ادامه
8 0 12,361
محفل نقاشی و گرافیک
100X100CM
میکس مدیا،میخ،رنگ روغن،۱۴۰۲،بدون عنوان،شکیلا طاهری
هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک ساناز غلامی  طبیعت بیجان، ۱۳۹۹, میکس مدیا، ساناز غلامی
#طبیعت بیجان، #اکسپرسیونیسم #پست مدرن، #ساناز_غلامی
#فروخته_شد
فروخته شد
12 0 11,001
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
طبیعت بیجان، ۱۳۹۹, میکس مدیا، ساناز غلامی #طبیعت بیجان، #اکسپرسیونیسم #پست مدرن... ادامه
هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک ساناز غلامی  طبیعت بیجان، ۱۳۹۹, میکس مدیا، ساناز غلامی
#طبیعت بیجان، #اکسپرسیونیسم #پست مدرن، #ساناز_غلامی
#فروخته_شد
فروخته شد
15 0 10,381
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
طبیعت بیجان، ۱۳۹۹, میکس مدیا، ساناز غلامی #طبیعت بیجان، #اکسپرسیونیسم #پست مدرن... ادامه
7 0 8,156
محفل نقاشی و گرافیک
35X20CM
میکس مدیا روی مقوا
11 0 9,357
محفل نقاشی و گرافیک
70X50CM
#میکس مدیا #اکریلیک سال خلق اثر:۱۴۰۰ نام اثر:شورش هنرمند:شاهپری رحمانی
8 0 9,133
محفل نقاشی و گرافیک
150X115CM
#میکس مدیا #اکریلیک سال خلق اثر:۱۴۰۰ نام اثر:شورش هنرمند:شاهپری رحمانی
10 2 10,661
محفل نقاشی و گرافیک
45X60CM
فروخته شد #میکس مدیا #طبیعت #گل #بداهه الهام عبدالحسین پور _۱۳۹۶ اثر دارای قاب... ادامه
11 2 13,701
محفل نقاشی و گرافیک
40X200CM
عنوان :عاصی ااز مجموعه سفر نامه #سفرنامه تکنیک : میکس مدیا_اکرلیک و خورکار روی ... ادامه
8 0 7,980
محفل نقاشی و گرافیک
40X20CM
عنوان: طلسم از مجموعه سفر نامه میکس مدیا
8 1 15,091
محفل نقاشی و گرافیک
80X120CM
عنوان: دریانه همه چیز و هیچ موضوع: دخالت انسان در طبیعت #میکس_مدیا سال خلق 1397
16 0 13,082
محفل نقاشی و گرافیک
100X80CM
نقاشی، میکس مدیا روی بوم دیپ، ۱۴۰۰، خانه سیاه است #۱، مریم حیدری رامشه
8 0 13,022
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
نقاشی، میکس مدیا روی بوم دیپ، ۱۴۰۰، خانه سیاه است #۲، مریم حیدری رامشه
8 0 8,998
محفل نقاشی و گرافیک
40X30CM
میکس مدیا روی بوم ۱۴۰۰ #امیرمهدی وثوق
14 2 12,352
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
عنوان: گاو نه من شیرده متریال: میکس مدیا روی بوم ابعاد:۵۰*۷۰ سال خلق:۱۳۹۹
7 0 6,176
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
میکس متریال روی مقوا
8 0 7,622
محفل نقاشی و گرافیک
35X45CM
میکس مدیا روی مقوا ۱۳۹۵ سمانه آبایی
7 0 7,711
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
میکس مدیا روی فیبر ۱۳۹۵ سمانه آبایی
7 0 7,443
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
میکس مدیا روی فیبر ۱۳۹۴ سمانه آبایی
23 2 19,907
محفل نقاشی و گرافیک
150X150CM
فروخته شد میکس مدیا تولید؛ ۱۳۹۸ الهام عبدالحسین پور
20 0 23,648
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
# میکس مدیا #حسین اسماعیلی #بدون عنوان 1398
24 6 24,450
محفل نقاشی و گرافیک
25X33CM
33 * 25. متریال: میکس مواد . نقاشی سورریالیسم . موضوع: "درون من"
Loading