1. رحمان پرچگانی
    Follow
  2. عضو هیات علمی دانشگاه دکتری هنر از دانشگاه Hacettepe کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه تربیت مدرس تهران کارشناسی نقاشی دانشگاه هنر تهران برگزاری ۹ نمایشگاه انفرادی و حضور در بیش از ۸۰ نمایشگاه گروهی داخل و خارج از کشور و کسب چندین عنوان ملی و بین المللی .

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مریم سادات آتشی
SamArt
مرضیه امینی