1. الهام عبدالحسین پور
    Follow
14 0 4,512
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
#منظره الهام عبدالحسین پور سال خلق؛ ۱۳۹۸ تکنیک؛رنگ روغن
8 0 2,723
محفل نقاشی و گرافیک
150X150CM
#دماوند میکس مدیا تولید؛ ۱۳۹۸ الهام عبدالحسین پور
26 0 13,172
محفل نقاشی و گرافیک
80X80CM
بدون عنوان ابعاد ؛ 80*80 رنگ‌روغن روی بوم
11 0 3,715
محفل نقاشی و گرافیک
عنوان ؛ صدای سکوت ابعاد ؛ دولت کنار هم هرکدام یک متر در یک متر ، ( مجموعا دومت... ادامه
13 0 3,802
محفل نقاشی و گرافیک
90X120CM
عنوان ؛ بر مسند شهنامه ، ابعاد ؛90*1/20 رنگ‌ وغن‌ وی بوم
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

سینا فرج نژاد
هادی خانی
علیرضا روکی