عشق گلزار گواش روی مقوای دست ساز اندازه اصل اثر 22*23 ، با پاسپارتو و قاب شده 47*55
گواش و آبرنگ
ابعاد اثر 50در70 وعمق اثر35 سانتی متر میباشد، متریال اثر نیز متشکل از چوب تخته س... ادامه
ابعاد ۲۷*۲۰ #هیاهوی درون تکنیک : گواش بر روی مقوا
کهکشان راه شیری(مغز)کار با گواش،
نام اثر : زلزله و عشق از زلزله و عشق خبر کس ندهد آن لحظه خبر شوی که ویران شد... ادامه
نقاشی مینیاتور ابعاد حدودی 23*27 تکنیک گواش روی مقوا
سیمرغ طلاکوب ابرنگ و گواش
مینیاتور ابعاد 30*40 تکنیک ابرنگ و گواش
مطالعه بر اثر اشراق استاد فرشچیان سایز 100*70 تکنیک گواش ابرنگ طلاکوب شده
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی حبیب قنبری سیه چشمی بکار عشق استاد 
به من درس محبت یاد می داد
خط حبیب قنبری
آبان ماه ۱۳۹۷
مرکب و گواش و کاغذ گلاسه 
سیاه مشق بیت
پاسپارتو ودر صورت تمایل تذهیب 
سایز ۶۰×80
به همراه قاب
5 0 1,938
2,000,000 تومانخرید اثر
سیه چشمی بکار عشق استاد به من درس محبت یاد می داد خط حبیب قنبری آبان ماه ۱۳۹... ادامه
چهره پنهان ابعاد ۴۰* ۳۰ تکنیک : گواش بر روی مقوا
#تصویر سازی واژه بهشت مادر #تکنیک :گواش و مدادرنگی
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی حبیب قنبری وگر بنده چابک نباشد به کار
 عزیزش ندارد خداوندگار
سعدی
خط حبیب قنبری
مرکب و گواش و قیطون کشی و پاسپارتو بهمراه قاب سایز ۴۵×۴۱ مهر ماه ۱۳۹۷
7 0 2,310
575,000 تومانخرید اثر
وگر بنده چابک نباشد به کار عزیزش ندارد خداوندگار سعدی خط حبیب قنبری مرکب و ... ادامه
#تذهیب- اندازه اثر ۳۵*۵۰- با استفاده از رنگهای گواش و آبرنگ
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی حبیب قنبری عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد
خط حبیب قنبری ۱۳۹۷
مرکب و گواش و پاسپارتو و قیطون کشی به همراه قاب سایز ۳۴×۲۷
4 0 2,237
335,000 تومانخرید اثر
عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد خط حبیب قنبری ۱۳۹۷ مرکب و گواش و پاسپارتو و ق... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی حبیب قنبری گویند سنگ لعل شود در مقام صبر
خط حبیب قنبری 
مرکب و گواش و پاسپارتو و قیطون کشی سایز ۴۷×۳۵ به همراه قاب سال اجرا ۱۳۹۷
4 0 2,172
720,000 تومانخرید اثر
گویند سنگ لعل شود در مقام صبر خط حبیب قنبری مرکب و گواش و پاسپارتو و قیطون کش... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی حبیب قنبری سیاه مشق 
نگهدار فرصت که عالم دمیست
خط حبیب قنبری 
مرکب و گواش و تذهیب و پاسپارتو بهمراه قاب سایز۵۰×۳۵
 اجرا ۱۳۹۴
6 0 2,335
725,000 تومانخرید اثر
سیاه مشق نگهدار فرصت که عالم دمیست خط حبیب قنبری مرکب و گواش و تذهیب و پاسپ... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی حبیب قنبری ای بزلفت دل شکسته اسیر
رب یسر و علیه کل عسیر
صبر اندک و غم فراوان است
آنچه من دارم از قلیل و کثیر
رفتی از چشم و حاضر است خدا
که نه غایبم ز پیش ضمیر
خط حبیب قنبری
سایز اثر با احتساب پاسپارتو و قاب ۸۰×۶۰ cm
قاب با کلاف ۳ cm
مرکب و گواش و مقوا ماکت و کاغذ ابروباد دست ساز و قیطون کشی شده و قطاعی شده
 سال اجرا ۱۳۹۷
6 0 2,230
1,750,000 تومانخرید اثر
ای بزلفت دل شکسته اسیر رب یسر و علیه کل عسیر صبر اندک و غم فراوان است آنچه من... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی حبیب قنبری بنده همان به که ز تقصیر خویش
عذر به درگاه خدای آورد
ور نه سزاوار خداوندی اش
کس نتواند که بجای آورد
مرکب و گواش و کاغذ بنزینی وپاسپارتو 
سایز ۳۴×۴۸ سال اجرا ۱۳۹۷ خط حبیب قنبری
 بهمراه قاب
7 0 2,187
435,000 تومانخرید اثر
بنده همان به که ز تقصیر خویش عذر به درگاه خدای آورد ور نه سزاوار خداوندی اش ک... ادامه
اکسپرسیونیسم متریال :اکریلیک و گواش
نام اثر : گذر زمان گواش بر روی کاغذ پاستل ابعاد ۴۰*۳۰
مجموعه خصوصی نام اثر : جنگ تکنیک : فتو مونتاژ با گواش
اثر : زندگی تکنیک : گواش بر روی مقوا آباد۱۲۰*۷۰
متریال:اکریلیک و گواش اکسپرسیونیسم
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی حبیب قنبری درین بازار اگر سودی است با درویش خرسند است
مرکب گواش کاغذ دست ساز اینجانب پاسپارتو شده بهمراه قاب سایز ۳۵×۵۰
اجرا ۱۳۹۷ خط حبیب قنبری
8 0 2,347
280,000 تومانخرید اثر
درین بازار اگر سودی است با درویش خرسند است مرکب گواش کاغذ دست ساز اینجانب پاسپا... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی حبیب قنبری بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم
مرکب گواش کاغذ بنزینی پاسپارتو شده بهراه قاب سایز ۳۵×۵۰
اجرا ۱۳۹۷ خط حبیب قنبری
6 0 2,308
370,000 تومانخرید اثر
بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم مرکب گواش کاغذ بنزینی پاسپارتو شده بهراه قاب سا... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی حبیب قنبری در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد 
عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد
کاغذ بنزینی گواش مرکب قیطون کشی و پاسپارتو شده بهمراه قاب سایز ۳۵×۵۰
اجرا ۱۳۹۷ خط حبیب قنبری
6 0 2,246
620,000 تومانخرید اثر
در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد کاغذ بنزینی گو... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی حسین ویسی خط کوفی، رنگ گواش
ابعاد 50.70
4 0 2,669
1,000,000 تومانخرید اثر
خط کوفی، رنگ گواش ابعاد 50.70
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی حبیب قنبری حلوا بکسی ده که محبت نچشیده است
اجرا روی کاغذ آهار مهره اینجانب۱۳۹۷
مرکب و گواش
سایز ۴۵×۲۶ پاسپارتو بهمراه قاب
خط حبیب قنبری
8 0 2,850
320,000 تومانخرید اثر
حلوا بکسی ده که محبت نچشیده است اجرا روی کاغذ آهار مهره اینجانب۱۳۹۷ مرکب و گوا... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی حبیب قنبری چرا وعده تو کردی و او بجا آورد 
کاغذ و مرکب و گواش
سیاه مشق روی کاغذ بنزینی و قطاعی شده
سایز ۳۵×۵۰ با احتساب پاسپارتو بهمراه قاب
سال اجرا ۱۳۹۷ خط حبیب قنبری
10 0 2,711
440,000 تومانخرید اثر
چرا وعده تو کردی و او بجا آورد کاغذ و مرکب و گواش سیاه مشق روی کاغذ بنزینی و ... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی زینالی #وان یکاد  #نستعلیق
45×60 تذهیب شده 
گواش و آبرنگ
5 0 2,364
800,000 تومانخرید اثر
#وان یکاد #نستعلیق 45×60 تذهیب شده گواش و آبرنگ
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی زینالی #تذهیب
#شمسه 53×35 با پاسپارتو 
گواش و آبرنگ 
#فروشی
9 0 2,455
750,000 تومانخرید اثر
#تذهیب #شمسه 53×35 با پاسپارتو گواش و آبرنگ #فروشی
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی حبیب قنبری من از تو صبر ندارم که بیتو بنشینم 
کسی دگر نتوانم که بر تو بگزینم
 مرکب گواش قیطون کشی پاسپارتو بهمراه قاب سایز ۳۴×۳۵
اجرا ۱۳۹۷ خط حبیب قنبری
6 0 2,382
300,000 تومانخرید اثر
من از تو صبر ندارم که بیتو بنشینم کسی دگر نتوانم که بر تو بگزینم مرکب گواش ق... ادامه
خنیاگر پیر تکنیک گواش سایز 20 * 25 سانت
#آدم و حوا . تکنیک گواش و کلاژ مقوا . اندازه 50.70 .
تکنیک گواش و کلاژ با پارچه / 50.70 /مقوا
تکنیک گواش #دختر و گیتار اندازه 50 .70
#تکنیک گواش با تلفیق سبک فانتزی و کوبیسم اندازه ی 25.35
این نقاشی فانتزی برای کودکان و نوجوانان با تکنیک گواش میباشد . اندازه ی اثر 25 .35
نام اثر: شب ابعاد: 35.45 تکنیک: گواش
50*65 #تکنیک مداد شمعی مداد کنته چرب و گواش به روی مقوای بافت برزنتی استفاده شده
تک فیگور بسبک اصفهان تکنیک گواش و آبرنگ و طلا روی مقوا
می‌نوش و جهان بخش که از زلف کمندت/ شد گردن بدخواه گرفتار‌سلاسل . تکنیک گواش و آ... ادامه
تذهیب و گل و مرغ سایز ۷۰×۵۰ متریال:گواش و آبرنگ و طلای 24عیار
1389.09.12 Mentalism A3 #تصویرسازی #آبرنگ #گواش #نقاشی #صحنه سازی #توهم #دوگانگی #روح ب... ادامه
کار ذهنی شاسی شده تکنیک گواش و راپید سایز ٤٠*٤٠
در نفیرم #مرد و #زن نالیده اند اندازه:A3 متریال:مرکب،گواش، #پاستل
اجرا آثار #مینیاتور وتذهیب قبل از سال ۱۳۸۵...فعالیت فعلی در زمینه #رئال و #هایپر... ادامه
#طراحی شمسه #تذهیب تکنیک گواش و آبرنگ
زن.انگار زن که باشی از ماهی تنگ هم اسیرتری.و هیچ کس به جز یک زن این اسارت را در... ادامه
آدم و حوا . همه چیز تقصیر آدم و حواست.که مجذوب میوه شیطانی شدند.و از آن روز مصی... ادامه
اوج و سقوط.ابعاد 120 در 60.گواش روی چوب
خانواده.ابعاد 110 در 80.گواش روی چوب
بدون شاسی ، #طلاکوب ، گواش و مدادرنگ ،20x30
نقاشی از دلقک ماهی #تکنیک گواش آبرنگ و مداد رنگی
#بخشی از گل من .# تکنیک گواش مدادرنگی آبرنگ
سیمرغ #تکنیک گواش باپرداز آبرنگ
نام اثر : صبحگاه نقاش : صبا رحمتی تکنیک : گواش و آبرنگ ابعاد ۵۰ در ۵۰ #صبارحم... ادامه
نام اثر : صدای سرد نقاش : صبا رحمتی تکنیک : گواش ابعاد : ۵۰ در ۷۰ #آموزشگاه_... ادامه
نقاشی #کوبیسم با استفاده از #گواش بر روی #مقوا
خسرو و شیرین گواش و آبرنگ مقوا ماکت
بدون عنوان.....تکنیک:گواش
بدون عنوان......مینیاتور....تکنیک:گواش
نگارگری با موضوع روزمرگی بندرخت....تکنیک:گواش
#مینیاتور مکتب.رضا عباسی گواش و آبرنگ مقوا ماکت
دیوها....گواش روی مقوا
دیوها......گواش روی مقوا
تکنیک:گواش روی کاغذ
تکنیک:گواش روی کاغذ
تصویرگری برای کتاب.....مینیاتور....گواش
تکنیک گواش....۴۰×۵۰
بهاردرپاییز.آبرنگ گواش.اکریلیک.روغن کمان
# انار کار با آبرنگ، گواش و پاستل کچی
اثر فوق با تکنیک گواش و آبرنگ کار شده است و تماما از خطوط اسلیمی جهت طراحی شمسه ... ادامه
#تذهیب قرآنی # تکنیک ، گواش و آبرنگ و طلا
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهشید رعیت بگذارید و بگذرید .خوشنویسی روی بوم قاب شده همراه شاسی.
تکنیک :مرکب و گواش روی بوم،ابعاد: 40* 40 سانت.
 #خط_شکسته #سفارش_خوشنویسی #هدیه_هنری #خطاطی_خاطره #مهشید_رعیت
4 0 2,987
150,000 تومانخرید اثر
بگذارید و بگذرید .خوشنویسی روی بوم قاب شده همراه شاسی. تکنیک :مرکب و گواش روی ب... ادامه
به سفارش مرکز خودرویی سیمین دشت #گواش #فانتزی
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهشید رعیت بگذارید و بگذرید.
38*38
 تکنیک : مرکب ،گواش و آبرنگ همراه قاب نفیس و شاسی
#بوم #خوشنویسی #نفیس
5 0 2,952
150,000 تومانخرید اثر
بگذارید و بگذرید. 38*38 تکنیک : مرکب ،گواش و آبرنگ همراه قاب نفیس و شاسی #بو... ادامه
نقاشی مینیاتور(با آبرنگ و رنگ گواش)
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی احمدسنگینی اکرولیک،گواش ومرکب
5 0 1,959
800,000 تومانخرید اثر
اکرولیک،گواش ومرکب
تابلو تمنا تکنیک ابرنگ و گواش
نقاشی با گواش به صورت تنالیته رنگی بنفش
طرح ترنج با گواش و طلای 24عیار کار شده .
نقاشی کودک.با گواش تکنیک آبرنگی
تصویر سازی کار با گواش سایزA3
از مجموعه آفتاب چاپ سیلک و گواش
از مجموعه آفتاب تکنیک گواش و اکرلیک
از مجموعه آفتاب تکنیک چاپ سیلک و گواش
تابلوی گل و مرغ و تذهیب با تکنیک آبرنگ و گواش
نگارگری مشق از استاد فرشچیان به نام ستاره صبح تکنیک گواش و آبرنگ
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی منصورخرمی نقاشیخط.گواش -بوم 40*80
11 0 1,538
850,000 تومانخرید اثر
نقاشیخط.گواش -بوم 40*80
تکنیک گواش در سایز 3A طوبی بهرامی
آموزش نقاشیخط قسمت هفتم نوشتن با گواش بر روی زمینه رنگ روغن