1. پرنیا مدرسى
    Follow
  2. نفر اول نگارگرى در بيست و يكمين جشنواره هنرهاى تجسمى جوانان نفراول نگارگرى در بيست و دومىن جشنواره هنرهاى تجسمى جوانان راهيابى به مرحله نهايى در اولين جشنواره ملى نگارگرى تبريز در بخش نگارگرى راهيابى به مرحله نهايى در اولين جشنواره ملى نگارگرى تبريز در بخش تشعير راهيابى به مرحله نهايى در اولين جشنواره ملى نگارگرى تبريز در بخش تذهيب راهيابى به مرحله نهايى در پانزدهمين جشنواره ملى نگارگرى رضوى در بخش تذهيب شركت در نمايشگاه گروهى نگارگرى در نگارخانه رضوان مشهد١٣٩٢ شركت در نمايشگاه گروهى نگارگرى در نگارخانه بهار مشهد ١٣٩٤ شركت در نمايشگاه گروهى نگارگرى در نگارخانه آيريك تهران ١٣٩٦ شركت در نمايشگاه گروهي نگاره ها در گالري دانشگاه هنر تهران1398 نفر سوم در نخستين وركشاپ نوروزي زيباسازي شهر تهران، بخش نگارگري 1398

#گل رز #آبرنگ روي كاغذ دستساز #7.5*12.5 (بدون قاب و پاسپارتو) #داراي حاشيه و جدو... ادامه
#مثني سازي از اثر معين مصور #آبرنگ و گواش #34*50 (با پاسپارتو و بدون قاب)
#افسانه چنگ #آبرنگ و گواش #40*50 (با پاسپارتو و قاب)
#شمسه #طلا و گواش روى کاغذ دستساز #٦٥*٦٥
تکنیک: گواش و آبرنگ و طلای روی مقوای دست ساز، ابعاد ٥٠ در ٧٠ سانتی متر.
#زیبایى #تکنیک حلکارى #طلا و آبرنگ روى مقوا #٣٠*٥٠
#مشق از کار رضا عباسى #گواش و آبرنگ روى مقوا ماکت هلندى #٥٠*٧٠
صورت فلکى برج دوقلو/ گواش و آبرنگ روى مقوا ماکت هلندى/ ٤٠*٥٠
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مهناز جمشیدیان
غزاله مدیر
hamed emami