1. پرنیا مدرسى
    Follow
  2. نفر اول نگارگرى در بيست و يكمين جشنواره هنرهاى تجسمى جوانان نفراول نگارگرى در بيست و دومىن جشنواره هنرهاى تجسمى جوانان راهيابى به مرحله نهايى در اولين جشنواره ملى نگارگرى تبريز در بخش نگارگرى راهيابى به مرحله نهايى در اولين جشنواره ملى نگارگرى تبريز در بخش تشعير راهيابى به مرحله نهايى در اولين جشنواره ملى نگارگرى تبريز در بخش تذهيب راهيابى به مرحله نهايى در پانزدهمين جشنواره ملى نگارگرى رضوى در بخش تذهيب شركت در نمايشگاه گروهى نگارگرى در نگارخانه رضوان مشهد١٣٩٢ شركت در نمايشگاه گروهى نگارگرى در نگارخانه بهار مشهد ١٣٩٤ شركت در نمايشگاه گروهى نگارگرى در نگارخانه آيريك تهران ١٣٩٦ شركت در نمايشگاه گروهي نگاره ها در گالري دانشگاه هنر تهران1398 نفر سوم در نخستين وركشاپ نوروزي زيباسازي شهر تهران، بخش نگارگري 1398

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Samirajafari
مهری آصف نژاد
سارا محمدی