1. مریم نجفعلی
    Follow
  2. کارشناس نگارگری از دانشگاه سوره وهنرآموخته طراحی و نقاشی ازدانشگاه هنر شاهد. سابقه ۱۰سال فعالیت هنری نمایشگاههای گروهی وانفرادی. اساتید گرانقدر اینجانب دکتر علی رجبی _دکتر ناصر پلنگی-دکتر غلامعلی طاهری_استاد مرحوم جابرعناصری _استاد محمدمهدی هراتی_استاد عبدالمجید شریف زاده-استاد حبیب الله آیت اللهی-استاد احمدنادعلیان-واستاد فوشوچونگ ازچین

19 1 5,920
محفل نقاشی و گرافیک
33X64CM
#نگارگری گواش و آبرنگ ابعاد:۴۶×۳۳
8 1 2,508
محفل نقاشی و گرافیک
43X60CM
رنگ روغن روی بوم ابعاد:۴۳×۶۰
12 2 2,332
محفل نقاشی و گرافیک
نقاشی چینی ابعاد:۵۵×۵۵ مرکب و آبرنگ
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Mobinaheydari
ثمین زامهران
زهرا اصل دهقان