1. علی طوسی ثانی
    Follow
13 0 17,347
محفل خوشنویسی
50در70 باد سحرگه نستعلیق نقاشیخط گواش سفید .مرکب.ماکت
6 1 6,041
محفل خوشنویسی
50در70 ترک سمرقندی نستعلیق سیاه مشق قلم نی ومرکبهای رنگی روی ماکت
22 1 14,282
محفل خوشنویسی
50در70 جان جهان نستعلیق. نقاشیخط مرکب رنگی.ماکت
2 0 4,103
محفل خوشنویسی
50در70 باده بی جام نستعلیق چلیپانویسی مرکب وکاغذ ووایتکس
14 2 14,926
محفل خوشنویسی
کردار بد(اشعار فردوسی) 50×70 خوشنویسی خط نستعلیق سیاه مشق دوار مرکب رنگی وکاغذ. ... ادامه
5 0 4,134
محفل خوشنویسی
60×80 ظهور نستعلیق جلی سیاه مشق متقارن مرکب .کاغذ وتذهیب
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مجید شایان
مرجان اسفندی میلاجردی
حسنا صادقی