نتایج جست جو "کیمیا" در سایت 100هنر

3 2 857
محفل سایر هنر ها
20*30 # پروانه # کیمیا عباسی 🍁 پر پر ،شده ،پروانه ی من....⭐🌟⭐🌟⭐🌟⭐🌟
16 1 1,597
محفل خوشنویسی
هوالمحبوب در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را هنگا... ادامه
5 0 3,508
محفل خوشنویسی
غبار راه طلب کیمیای بهروزی است #نستعلیق #سطر
12 3 6,811
محفل گویندگی
خوانش :سمیرا کیمیاقلم شعرکوچه از فریدون مشیری
1 0 4,621
محفل شعر و داستان
کیمیا با رفتنت چرخ ارابه ی تبعید از بازوی من گذشت وَ بار دیگر سکوت در قلبم... ادامه
8 0 4,214
محفل خوشنویسی
اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است دنیا برای از تو نوشتن مرا کم است اکسیرِ من نه... ادامه
10 4 4,270
محفل گویندگی
دکلمه از کیمیا قربانی
6 1 3,553
محفل شعر و داستان
سروده کیمیا قربانی
Loading