نتایج جست جو "کیمیا" در سایت 100هنر

کیمیا با رفتنت چرخ ارابه ی تبعید از بازوی من گذشت وَ بار دیگر سکوت در قلبم... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی ماح گالری اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است
دنیا برای از تو نوشتن مرا کم است

اکسیرِ من نه این که مرا شعر تازه نیست
من از تو می نویسم و این کیمیا کم است

ورق نقره__سایز  53.33
7 0 2,681
550,000 تومانخرید اثر
اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است دنیا برای از تو نوشتن مرا کم است اکسیرِ من نه... ادامه
دکلمه از کیمیا قربانی
سروده کیمیا قربانی
خوانش :سمیرا کیمیاقلم شعرکوچه از فریدون مشیری
Loading