1. نگار رضوانی
    Follow
  2. کارشناس گرافیک کارشناس ارشد پژوهش هنر

6 2 6,252
محفل نقاشی و گرافیک
#سیاه‌قلم #طراحی ،ابعاد ۴۸×۵۲،همراه با قاب و پاسپارتو
1 0 1,011
محفل نقاشی و گرافیک
#طراحی حیوانات #سیاه قلم ابعاد ۴۰×۴۰ بدون قاب
1 0 1,029
محفل نقاشی و گرافیک
#طراحی حیوانات #سیاه قلم ابعاد ۳۰×۴۰ بدون قاب
2 1 1,117
محفل نقاشی و گرافیک
#طراحی حیوانات #سیاه‌قلم، ابعاد ۳۰×۴۰ ،همراه با قاب و پاسپارتو
2 0 1,094
محفل نقاشی و گرافیک
#سیاه قلم #طراحی #چهره ابعاد ۵۰×۷۰ با قاب و پاسپارتو
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

صبایوسف زاده
رضا غفوری
مریم محبت دوست