1. سمیرا کیمیاقلم
    Follow
  2. کارشناس نقاشی وگوینده

خوانش :سمیرا کیمیاقلم شعرکوچه از فریدون مشیری
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Taha
امیر مومنی
کیارش اشراقی