1. سمیرا کیمیاقلم
    Follow
  2. کارشناس نقاشی وگوینده

خوانش :سمیرا کیمیاقلم شعرکوچه از فریدون مشیری
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

علی بابائی
Sami
Saleh ghadakzadeh