1. طراوت حیرتی
    Follow
  2. تصور می کنم بهشت جائی باشد که هر کس اشتیاقی را که در زندگی داشته در آنجا همچنان دنبال میکند؛ پیکاسو همچنان نقاشی می کشد و شاملو هنوز برای آیدا نامه می نویسد All artworks are original✔ Painter & writer

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

علیرضا خانی سامیان
ابراهیمی
اعظم اکبرحلوایی