1. حمیدابراهیمی
    Follow
  2. 1380 : نمایشگاه گروهی مشق عشق ، دانشگاه شهید باهنر کرمان 1381 : نمایشگاه گروهی کرشمه قلم ، دانشگاه شهید باهنر کرمان 1382 : نمایشگاه انفرادی ن و القلم ، دانشگاه شهید باهنر کرمان 1385 : نمایشگاه انفرادی ترنم های بارانی ، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان طبس 1387 : نمایشگاه گروهی باغ گلشن هنرمندان شهرستان طبس 1388 : نمایشگاه گروهی خوشنویسی رضوی ، اداره فرهنگ و اراشاداسلامی یزد 1390 : نمایشگاه گروهی خوشنویسی رضوی ، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد 1397 : نمایشگاه گروهی سمای قلم، موسسه فرهنگی و هنری صبا 1398 : نفر برگزیده جشنواره ملی خوشنویسی رضوی در رشته نقاشیخط

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

محمدشیرازی
اسماعیل مقدسی
مهدی محمدی