14 0 7,240
محفل نقاشی و گرافیک
21X30CM
مركب و آبرنگ رو ي مقوا نازنين داودي
16 4 8,690
محفل نقاشی و گرافیک
28X33CM
آکرلیک روی بوم،1399، از مجموعه 36، مهناز کریمی
16 1 13,964
محفل نقاشی و گرافیک
25X33CM
نام اثر: کماندار با استفاده از ماژیک،راپید و گواش طلایی روی مقوای نازک سال 140... ادامه
19 0 48,543
محفل نقاشی و گرافیک
100X70CM
نقاشی #مدرن #اکسپرسیونیسم #پست مدرن‌ #سوررئالیسم #نمایشگاه #آثار Painting# pain... ادامه
8 0 8,831
محفل نقاشی و گرافیک
40X60CM
اکرلیک روی بوم، ۱۳۹۹، مهناز کیهانی
7 1 8,163
محفل نقاشی و گرافیک
45X60CM
اکرلیک روی بوم، ۱۳۹۹ ، مهناز کیهانی
4 0 10,504
محفل سایر هنر ها
33X57X17CM
از مجموعه گیتارها #هنربازیافت فلزات# فلز و آینه ۱۳۹۸ شهناز اسکندری
5 0 10,833
محفل سایر هنر ها
39X63X16CM
از مجموعه گیتارها# هنربازیافت فلزات #پتینه اسید ۱۳۹۸ شهناز اسکندری
12 0 12,625
محفل نقاشی و گرافیک
21X30CM
چاپ دستي روي كاغذ ١٣٩٩ نازنين داودي
10 0 35,951
محفل نقاشی و گرافیک
100X70CM
#نقاشی #مدرن #اکسپرسیونیسم #پست مدرن‌ #سوررئالیسم #نمایشگاه #آثار Painting# pai... ادامه
9 0 33,711
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
نقاشی #مدرن #اکسپرسیونیسم #پست مدرن‌ #نمایشگاه #آثار #exper Painting# painte #... ادامه
6 0 34,979
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
#نقاشی #مدرن #اکسپرسیونیسم #پست مدرن‌ #سوررئالیسم #نمایشگاه #آثار Painting# pai... ادامه
9 2 17,084
محفل نقاشی و گرافیک
86X123CM
نام اثر: کهن الگو نام هنرمند: مهناز وزیری #اورجینال #مدرن #ذهنی نقاشی دیواری ا... ادامه
1 0 3,412
محفل فیلم و انیمیشن
این تکه فیلم در ظهر یک روز بهاری در خیابان شهناز قدیم دو نفر مست از میخانه بیر... ادامه
19 0 13,413
محفل نقاشی و گرافیک
21X30CM
چاپ دستي رو كاغذ ١٣٩٩ نازنين داودي
6 0 6,936
محفل نقاشی و گرافیک
50X60CM
اکرلیک روی بوم ، ۱۴۰۰ ، مهناز کیهانی
هنر سایر محفل سایر هنر ها شهناز اسکندری گچ
۱۳۹۷
باز کن بالها را!
شهناز اسکندری
#فروخته_شد
فروخته شد
6 0 6,764
محفل سایر هنر ها
19X21X10CM
گچ ۱۳۹۷ باز کن بالها را! شهناز اسکندری #فروخته_شد
10 0 4,907
محفل نقاشی و گرافیک
21X30CM
#چاپ دستي روي كاغذ ١٣٩٩ نازنين داودي
15 0 14,137
محفل نقاشی و گرافیک
21X30CM
#چاپ دستي روي كاغذ سال١٣٩٩ نازنين داودي
15 0 12,957
محفل نقاشی و گرافیک
21X30CM
#چاپ دستي ١٣٩٩ نازنين داودي
15 0 11,667
محفل نقاشی و گرافیک
21X30CM
#چاپ دستي سال١٣٩٩ نازنين داودي
11 2 11,180
محفل نقاشی و گرافیک
21X30CM
#چاپ دستي روي كاغذ ١٣٩٩ نازنين داودي
14 0 37,605
محفل نقاشی و گرافیک
64X76CM
#lover's_eyes #چشمان_عاشق در تماشاے تو قانع نشوم من به دو چشم همہ چشمان جہان ... ادامه
12 2 18,738
محفل گویندگی
#حکایت۶_ مرد فقیر # برگردانده از حکایات سعدی : مهناز بهروزیان #حسن تاری ... ادامه
8 2 39,033
محفل موسیقی
اجرا در دومین #جشنواره_امیرجاهد که منجر به کسب مقام برگزیده‌ی بخش #دونوازی ایران... ادامه
9 2 14,086
محفل نقاشی و گرافیک
ناز خاتون #سبک قاجار #گواش روی ماکت هلندی #لاکی #سایز تقریبا A3
Loading