1. مهناز کریمی
    Follow
  2. مهناز کريمي، متولد 1362 فارغ التحصيل دانشگاه هنر اصفهان( مقطع کارشناسي ) نمايشگاه گروهي نقاشي،کتابخانه مرکزي اصفهان ، 1389 نمايشگاه سالانه دانشگاه هنر اصفهان، موزه هنرهاي معاصراصفهان، 1391 نمايشگاه انفرادي نقاشي، گالري هامون اصفهان، 1392 نمايشگاه گروهي نقاشي، گالري خانه هنرمندان اصفهان، 1395 نمايشگاه گروهي نقاشي، بازار هنری تهران، خانه هنرمندان تهران، 1395 نمايشگاه گروهي نقاشي گروه مونولي، حوزه هنري تهران، 1395 نمايشگاه گروهي نقاشي، گالري متن امروز اصفهان، 1395 نمايشگاه گروهي نقاشي، بازار هنری تهران، خانه هنرمندان تهران، 1396 نمايشگاه گروهي نقاشي، حراج نقاشي های کوچک، گالري اکنون اصفهان، 1396 نمايشگاه گروهي نقاشي، نگارخانه خورشيد اصفهان، 1396 نمايشگاه گروهي نقاشي، نگارخانه صفويه اصفهان، 1396 نمايشگاه گروهي نقاشي، اولين اکسپو اصفهان، گالري دوران، 1397 نمايشگاه انفرادی، گالری دوران، 1399

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

الهام قربانی
پروین حسین زاده تبریزى
فهیمه طیوری