1. نازنین مرسل پور
    Follow
  2. کارشناسی نقاشی دانشکده شریعتی تهران دانشجوی کارشناسی ارشد نقاشی ایرانی دانشگاه هنر اصفهان شرکت در سه نمایشگاه گروهی فعالیت ها:طراحی ،نقاشی،چاپ پارچه،چاپ دستی و.....

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

ساناز برزگر
شقایق ولی خانی
Anahita