نگارگری عنوان: سنجرخان (سنجرخان نام دلاوری که در کردستان به مبارزه با اشغالگری ق... ادامه
نگارگری عنوان: تو را از یاد نخواهم برد، گرچە مرا در گور نهند گواش بر روی مقوا #ن... ادامه
نگارگری عنوان: شب و روز چنین آرامشی خواهم گواش بر روی مقوا #نگارگری #زبیر سعیدی
نگارگری عنوان: عشق، برابری، اتحاد گواش بر روی مقوا #نگارگری #رقص کردی #زبیرسعیدی
نگارگری عنوان: جنگ علیه سلاطین گواش بر روی مقوا #نگارگری #زبیرسعیدی #جنگ علیه سلاطین
اثر سعید #امدادیان 30*30 سانتیمتر اکریلیک
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی محمد مظهری آه از غم تو هزار آه از غم تو
(#ابوسعید_ابوالخیر)
(۳۵×۵۰)
24 0 9,398
500,000 تومانخرید اثر
آه از غم تو هزار آه از غم تو ( #ابوسعید_ابوالخیر) (۳۵×۵۰)
#قطعه عروسک جون #آموزشگاه لاچین مدیریت #سعید ضاربی نوازنده تار و سرپرست گروه سعی... ادامه
قطعه عروسک جون آموزشگاه لاچین مدیریت سعید ضاربی نوازنده تار و سرپرست گروه سعید ض... ادامه
قطعه عروسک جون آموزشگاه لاچین مدیریت سعید ضاربی نوازنده تار و سرپرست گروه سعید ض... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی نادر صادقی نیا تذهیب یا علی اثر زنده یاد سعید صادقی
3 0 2,276
4,500,000 تومانخرید اثر
تذهیب یا علی اثر زنده یاد سعید صادقی
Loading