اثر سعید کرمی در هنر خوشنویسی : محفل خوشنویسی

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/162044

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی سعید کرمی نام اثر:ژرفا
تکنیک:#اکرلیک روی #بوم #نقاشیخط #معاصر
سال خلق اثر:1394
سعید کرمی
#فروخته_شد
7 0 7,521
محفل خوشنویسی
100X100CM
نام اثر:ژرفا تکنیک:#اکرلیک روی #بوم #نقاشیخط #معاصر سال خلق اثر:1394 سعید کرمی #فروخته_شد

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

رضا مهدوی
فریبا حمزه
AthenaFaraji