1. سعید علیخانی
    Follow
  2. گرافیست ، نقاش ، دیجیتال آرت،چاپ دستی ،کارآفرین ، با سابقه ۳۰ سال در زمینه تکثیر و تولید محصولات هنری

3 2 456
محفل نقاشی و گرافیک
102X102CM
تابلو #نقاشی مدرن به سبک آبستره با تکنیک اکرولیک وترکیب مواد سال ساخت ۱۳۹۸ سع... ادامه
4 0 536
محفل نقاشی و گرافیک
70X70CM
تابلو #نقاشیخط مدرن به سبک آبستره با تکنیک اکرولیک وترکیب مواد سال ساخت ۱۳۹۸ ... ادامه
3 0 532
محفل نقاشی و گرافیک
70X70CM
تابلو #نقاشی خط مدرن به سبک آبستره با تکنیک اکرولیک وترکیب مواد سال ساخت ۱۳۹۸ ... ادامه
3 0 427
محفل نقاشی و گرافیک
70X70CM
تابلو #نقاشی مدرن به سبک آبستره با تکنیک اکرولیک وترکیب مواد سال ساخت ۱۳۹۸ سع... ادامه
2 0 391
محفل نقاشی و گرافیک
80X80CM
تابلو #نقاشی مدرن به سبک آبستره با تکنیک اکرولیک وترکیب مواد سال ساخت ۱۳۹۸ سع... ادامه
3 0 373
محفل نقاشی و گرافیک
70X50CM
تابلو #نقاشی مدرن به سبک آبستره با تکنیک اکرولیک وترکیب مواد سال ساخت ۱۳۹۸ سع... ادامه
2 0 370
محفل نقاشی و گرافیک
80X80CM
تابلو #نقاشی مدرن به سبک آبستره با تکنیک اکرولیک وترکیب مواد سال ساخت ۱۳۹۸ سع... ادامه
2 0 369
محفل نقاشی و گرافیک
80X80CM
تابلو #نقاشی مدرن به سبک آبستره با تکنیک اکرولیک وترکیب مواد سال ساخت ۱۳۹۸ سع... ادامه
2 0 372
محفل نقاشی و گرافیک
80X80CM
تابلو #نقاشی مدرن به سبک آبستره با تکنیک اکرولیک وترکیب مواد سال ساخت ۱۳۹۸ سع... ادامه
2 0 371
محفل نقاشی و گرافیک
100X70CM
تابلو #نقاشی مدرن به سبک آبستره با تکنیک اکرولیک وترکیب مواد سال ساخت ۱۳۹۸ سع... ادامه
3 0 371
محفل نقاشی و گرافیک
60X60CM
تابلو #نقاشی مدرن به سبک آبستره با تکنیک اکرولیک وترکیب مواد سال ساخت ۱۳۹۸ سع... ادامه
1 0 369
محفل نقاشی و گرافیک
80X80CM
تابلو #نقاشی مدرن به سبک آبستره با تکنیک اکرولیک وترکیب مواد سال ساخت ۱۳۹۸ سع... ادامه
2 0 369
محفل نقاشی و گرافیک
60X60CM
تابلو #نقاشی مدرن به سبک آبستره با تکنیک اکرولیک وترکیب مواد سال ساخت ۱۳۹۸ سع... ادامه
3 0 370
محفل نقاشی و گرافیک
60X60CM
تابلو #نقاشی مدرن به سبک آبستره با تکنیک اکرولیک وترکیب مواد سال ساخت ۱۳۹۸ سع... ادامه
2 0 371
محفل نقاشی و گرافیک
80X80CM
تابلو #نقاشی مدرن به سبک آبستره با تکنیک اکرولیک وترکیب مواد سال ساخت ۱۳۹۸ سع... ادامه
1 0 370
محفل نقاشی و گرافیک
70X70CM
تابلو #نقاشی مدرن به سبک آبستره با تکنیک اکرولیک وترکیب مواد سال ساخت ۱۳۹۸ سع... ادامه
2 0 362
محفل نقاشی و گرافیک
90X110CM
تابلو نقاشی مدرن به سبک آبستره با تکنیک #اکرولیک وترکیب مواد سال ساخت ۱۳۹۷ سع... ادامه
3 0 341
محفل نقاشی و گرافیک
100X100CM
تابلو نقاشی مدرن به سبک آبستره با تکنیک اکرولیک وترکیب مواد سال ساخت ۱۳۹۸ سعید علیخانی
3 0 1,134
محفل نقاشی و گرافیک
100X100CM
نقاشی مدرن بر روی بوم دایره ای با تکنیک اکرولیک و ترکیب مواد سال ۱۳۹۸ سعید علیخانی
4 0 1,301
محفل نقاشی و گرافیک
100X100CM
نقاشی مدرن روی بوم دایره ای با تکنیک اکرولیک و ترکیب مواد اثر سعید علیخانی س... ادامه
3 0 1,068
محفل نقاشی و گرافیک
100X100CM
#نقاشی مدرن باتکنیک اکرولیک و ترکیب مواد بر روی بوم دایره ای اثر سعید علیخانی... ادامه
4 1 1,235
محفل نقاشی و گرافیک
100X100CM
نقاشی مدرن بر روی بوم دایره ای باتکنیک اکرولیک و ترکیب مواد اثر سعید علیخانی ... ادامه
5 0 929
محفل نقاشی و گرافیک
100X100CM
نقلشی مدرن بر روی بوم دایره ای با تکنیک اکرولیک و ترکیب مواد سعید علیخانی سال... ادامه
3 0 1,033
محفل نقاشی و گرافیک
90X90CM
#نقاشی مدرن بر روی بوم دایره ای با تکنیک اکرولیک و ترکیب مواد سعید علیخانی
3 0 944
محفل نقاشی و گرافیک
70X70CM
تابلوی نقاشی با سبک آبستره و تکنیک اکرولیک و ترکیب مواد
3 0 873
محفل نقاشی و گرافیک
80X80CM
نقاشی آبستره با تکتیک اکرولیک بوم مربع سال خلق اثر ۱۳۹۹ سعید علیخانی
9 0 7,782
محفل نقاشی و گرافیک
نقاشی #مدرن با تکنیک اکرولیک و ترکیب مواد با قاب ۵سانتی مشکی ابعاد با قاب ۶۰در۸۰ سانت
7 0 7,918
محفل نقاشی و گرافیک
نقاشی مدرن با تکنیک اکرولیک روی بوم ام دی اف ۶میل و دایره قطر بوم ۶۰ سانت
12 0 7,443
محفل سایر هنر ها
اثر حجمی از جنس پلگسی گلاس و آهن وسفال در ابعاد ۱۰۰در ۶۰ سانت
13 0 4,102
محفل نقاشی و گرافیک
چاپ دستی ابعاد ۳۵در۵۵ سانت
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

FARNAZ
مه لقا مصباحی
aref-art