1. سعید علیخانی
    Follow
  2. گرافیست ، نقاش ، دیجیتال آرت،چاپ دستی ،کارآفرین ، با سابقه ۳۰ سال در زمینه تکثیر و تولید محصولات هنری

6 2 6,171
محفل نقاشی و گرافیک
102X102CM
تابلو #نقاشی مدرن به سبک آبستره با تکنیک اکرولیک وترکیب مواد سال ساخت ۱۳۹۸ سع... ادامه
8 0 6,942
محفل نقاشی و گرافیک
70X70CM
تابلو #نقاشیخط مدرن به سبک آبستره با تکنیک اکرولیک وترکیب مواد سال ساخت ۱۳۹۸ ... ادامه
9 0 6,861
محفل نقاشی و گرافیک
70X70CM
تابلو #نقاشی خط مدرن به سبک آبستره با تکنیک اکرولیک وترکیب مواد سال ساخت ۱۳۹۸ ... ادامه
6 0 5,859
محفل نقاشی و گرافیک
70X70CM
تابلو #نقاشی مدرن به سبک آبستره با تکنیک اکرولیک وترکیب مواد سال ساخت ۱۳۹۸ سع... ادامه
4 0 5,728
محفل نقاشی و گرافیک
80X80CM
تابلو #نقاشی مدرن به سبک آبستره با تکنیک اکرولیک وترکیب مواد سال ساخت ۱۳۹۸ سع... ادامه
5 0 5,605
محفل نقاشی و گرافیک
70X50CM
تابلو #نقاشی مدرن به سبک آبستره با تکنیک اکرولیک وترکیب مواد سال ساخت ۱۳۹۸ سع... ادامه
4 0 5,443
محفل نقاشی و گرافیک
80X80CM
تابلو #نقاشی مدرن به سبک آبستره با تکنیک اکرولیک وترکیب مواد سال ساخت ۱۳۹۸ سع... ادامه
5 0 5,363
محفل نقاشی و گرافیک
80X80CM
تابلو #نقاشی مدرن به سبک آبستره با تکنیک اکرولیک وترکیب مواد سال ساخت ۱۳۹۸ سع... ادامه
4 0 5,276
محفل نقاشی و گرافیک
80X80CM
تابلو #نقاشی مدرن به سبک آبستره با تکنیک اکرولیک وترکیب مواد سال ساخت ۱۳۹۸ سع... ادامه
4 0 5,155
محفل نقاشی و گرافیک
100X70CM
تابلو #نقاشی مدرن به سبک آبستره با تکنیک اکرولیک وترکیب مواد سال ساخت ۱۳۹۸ سع... ادامه
5 0 4,899
محفل نقاشی و گرافیک
60X60CM
تابلو #نقاشی مدرن به سبک آبستره با تکنیک اکرولیک وترکیب مواد سال ساخت ۱۳۹۸ سع... ادامه
4 0 4,714
محفل نقاشی و گرافیک
80X80CM
تابلو #نقاشی مدرن به سبک آبستره با تکنیک اکرولیک وترکیب مواد سال ساخت ۱۳۹۸ سع... ادامه
4 0 4,586
محفل نقاشی و گرافیک
60X60CM
تابلو #نقاشی مدرن به سبک آبستره با تکنیک اکرولیک وترکیب مواد سال ساخت ۱۳۹۸ سع... ادامه
4 0 4,466
محفل نقاشی و گرافیک
60X60CM
تابلو #نقاشی مدرن به سبک آبستره با تکنیک اکرولیک وترکیب مواد سال ساخت ۱۳۹۸ سع... ادامه
4 0 4,383
محفل نقاشی و گرافیک
80X80CM
تابلو #نقاشی مدرن به سبک آبستره با تکنیک اکرولیک وترکیب مواد سال ساخت ۱۳۹۸ سع... ادامه
3 0 4,276
محفل نقاشی و گرافیک
70X70CM
تابلو #نقاشی مدرن به سبک آبستره با تکنیک اکرولیک وترکیب مواد سال ساخت ۱۳۹۸ سع... ادامه
4 0 4,130
محفل نقاشی و گرافیک
90X110CM
تابلو نقاشی مدرن به سبک آبستره با تکنیک #اکرولیک وترکیب مواد سال ساخت ۱۳۹۷ سع... ادامه
4 0 3,987
محفل نقاشی و گرافیک
100X100CM
تابلو نقاشی مدرن به سبک آبستره با تکنیک اکرولیک وترکیب مواد سال ساخت ۱۳۹۸ سعید علیخانی
3 0 3,725
محفل نقاشی و گرافیک
100X100CM
نقاشی مدرن بر روی بوم دایره ای با تکنیک اکرولیک و ترکیب مواد سال ۱۳۹۸ سعید علیخانی
8 0 4,067
محفل نقاشی و گرافیک
100X100CM
نقاشی مدرن روی بوم دایره ای با تکنیک اکرولیک و ترکیب مواد اثر سعید علیخانی س... ادامه
3 0 3,336
محفل نقاشی و گرافیک
100X100CM
#نقاشی مدرن باتکنیک اکرولیک و ترکیب مواد بر روی بوم دایره ای اثر سعید علیخانی... ادامه
7 1 3,692
محفل نقاشی و گرافیک
100X100CM
نقاشی مدرن بر روی بوم دایره ای باتکنیک اکرولیک و ترکیب مواد اثر سعید علیخانی ... ادامه
5 0 2,457
محفل نقاشی و گرافیک
100X100CM
نقلشی مدرن بر روی بوم دایره ای با تکنیک اکرولیک و ترکیب مواد سعید علیخانی سال... ادامه
3 0 3,163
محفل نقاشی و گرافیک
90X90CM
#نقاشی مدرن بر روی بوم دایره ای با تکنیک اکرولیک و ترکیب مواد سعید علیخانی
3 0 2,600
محفل نقاشی و گرافیک
70X70CM
تابلوی نقاشی با سبک آبستره و تکنیک اکرولیک و ترکیب مواد
3 0 2,213
محفل نقاشی و گرافیک
80X80CM
نقاشی آبستره با تکتیک اکرولیک بوم مربع سال خلق اثر ۱۳۹۹ سعید علیخانی
9 0 8,125
محفل نقاشی و گرافیک
نقاشی #مدرن با تکنیک اکرولیک و ترکیب مواد با قاب ۵سانتی مشکی ابعاد با قاب ۶۰در۸۰ سانت
8 0 8,343
محفل نقاشی و گرافیک
نقاشی مدرن با تکنیک اکرولیک روی بوم ام دی اف ۶میل و دایره قطر بوم ۶۰ سانت
12 0 7,821
محفل سایر هنر ها
اثر حجمی از جنس پلگسی گلاس و آهن وسفال در ابعاد ۱۰۰در ۶۰ سانت
14 0 4,316
محفل نقاشی و گرافیک
چاپ دستی ابعاد ۳۵در۵۵ سانت
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

فریده فهیمی فرد
فرشته پزشکی
سامان جعفری