اثر سعید کرمی در هنر خوشنویسی : محفل خوشنویسی

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/167317

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی سعید کرمی نام اثر: نور
#نقاشیخط #اکریلیک_روی_بوم #نقاشی_خط
سعید کرمی
1400
16 0 15,598
14,440,000 تومانخرید اثر
محفل خوشنویسی
100X100CM
نام اثر: نور #نقاشیخط #اکریلیک_روی_بوم #نقاشی_خط سعید کرمی 1400

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مهدی خمسه
نصراله میرصالحی
pouya_soltanzadeh