نتایج جست جو "ترکیب" در سایت 100هنر

7 0 9,922
محفل خوشنویسی
60X50CM
تابلو نقاشیخط متریال:بوم تکنیک:اکرولیک و ترکیب مواد .ابعاد:50*60 . .شعر: ... ادامه
6 0 1,944
محفل خوشنویسی
120X120CM
کولاژ، ترکیبی از ورق فلز و اکریلیک روی مقوا، پرس شده روی تخته شاسی
4 0 416
محفل خوشنویسی
60X60CM
کولاژ، ترکیبی از ورق فلز و اکریلیک روی مقوا، پرس شده روی تخته شاسی
4 0 413
محفل خوشنویسی
60X60CM
کولاژ، ترکیبی از ورق فلز و اکریلیک روی مقوا، پرس شده روی تخته شاسی
4 0 403
محفل خوشنویسی
60X60CM
کولاژ، ترکیبی از ورق فلز و اکریلیک روی مقوا، پرس شده روی تخته شاسی
4 0 399
محفل خوشنویسی
60X60CM
کولاژ، ترکیبی از ورق فلز و اکریلیک روی مقوا، پرس شده روی تخته شاسی
7 0 1,799
محفل نقاشی و گرافیک
30X40CM
ترکیب فیگور انسان،روباه و شاخ بز رنگ روغن روی بوم
2 0 2,071
محفل نقاشی و گرافیک
22X33CM
ترکیب مواد روی چوب
0 0 352
محفل نقاشی و گرافیک
29X49CM
ترکیب مواد روی چوب
1 0 356
محفل نقاشی و گرافیک
27X36CM
ترکیب مواد روی چوب
1 0 344
محفل نقاشی و گرافیک
24X24CM
ترکیب مواد روی چوب
هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک terme ترکیب مواد روی مقوا
#سیب زمینی
#سیب زمینی در تاریخ سفر خود، از خوراک اصلی کارگران و دهقانان به پرمصرف ترین خوراک و سپس به ما تبدیل شد.
ما در نتیجه‌ی تلاشمان برای تولید خوراک و توسعه محیط، با تولیدات یکی شده ایم و دوران #سیب زمینی شدگی را طی میکنیم.
ابتدا روی محیط تاثیر میگذاریم، سپس از آن تاثیر گرفته و با آن یکی میشویم، #عقب میمانیم و احساس #ترس، #نادانی و #گناه روزافزونی را تجربه میکنیم.
اگر بپذیریم #مدرنیته نیز آغاز #اعتراف بشر به نادانی خویشتن بود، همواره تولید و اعتراف میکنیم، و در این میان سیب زمینی دیگری را برای #جبران #تربیت میکنیم.
ترمه علوی
فروخته شد
5 0 3,704
محفل نقاشی و گرافیک
37X28CM
ترکیب مواد روی مقوا #سیب زمینی #سیب زمینی در تاریخ سفر خود، از خوراک اصلی کارگ... ادامه
8 2 3,879
محفل خوشنویسی
120X120CM
کولاژ، ۴لت ۶۰×۶۰ ترکیبی از ورق فلزات و اکریلیک روی مقوا، پرس شده روی تخته شاسی ۸ میل
15 1 8,537
محفل نقاشی و گرافیک
180X120CM
ترکیب مواد ۹۸نام اثر،سفربه دیگرسو۱ نام هنرمند،لیداپولکی
1 0 1,344
محفل نقاشی و گرافیک
21X29CM
نقاشی_نام هنرمند:میلاد مشایخی_نام اثر:در ورای این و آن_سال خلق اثر:1395_متریال:ترکیب مواد
10 0 4,288
محفل خوشنویسی
120X120CM
(فروخته شد)کولاژ، ۴لت ۶۰×۶۰، ترکیبی از ورق فلزات و اکریلیک روی مقوا، پرس شده روی... ادامه
10 0 5,352
محفل خوشنویسی
100X150CM
#مراد_فتاحی ترکیب مواد روی بوم 1397
6 0 3,283
محفل خوشنویسی
18X42CM
ز جان خوشتر چه باشد آن تو باشی خوشنویسی حبیب قنبری 1399 اجرا با قلم 6 میلیمتر... ادامه
7 0 4,268
محفل خوشنویسی
ای دل همه اسباب جهان خواسته گیر خوشنویسی حبیب قنبری اجرا یا قلم 6 میلیمتر مر... ادامه
6 1 3,180
محفل خوشنویسی
می آیی و در پی تو عشاق دیوانه شده دوان به هر سوی خوشنویسی حبیب قنبری اجرا با قلم... ادامه
2 0 2,769
محفل نقاشی و گرافیک
20X20CM
هنرمند :میلاد مشایخی _نام اثر :حشتن _از مجموعه « دستهای کاغذی »_دستمال کاغذی ،ت... ادامه
0 0 928
محفل خوشنویسی
70X100CM
نام اثر : اوهام نام هنرمند : افسانه ایزدی متریال : ترکیب مواد روی بوم سال خلق... ادامه
1 0 3,154
محفل خوشنویسی
100X120CM
نام اثر : طوفان نام هنرمند : افسانه ایزدی متریال : ترکیب مواد روی بوم سال خلق... ادامه
0 0 1,064
محفل خوشنویسی
50X70CM
نام اثر : باران که شدی نام هنرمند: افسانه ایزدی متریال: ترکیب مواد روی بوم سا... ادامه
2 0 2,581
محفل نقاشی و گرافیک
100X100CM
ترکیب مواد بوم 1399 آن دیگر من آزاده نیکو
2 0 2,676
محفل نقاشی و گرافیک
100X100CM
ترکیب مواد بر بوم 1397 سر می زنم به گوشه های ذهنم، دوباره شاخه می زنم. آزاده نیکو
12 0 3,797
محفل خوشنویسی
300X150CM
ترکیب مواد روی بوم هنرمند : علی رنجبریان
17 0 11,213
محفل نقاشی و گرافیک
انسان و درخت اندازه ۶۰در۹۰ تکنیک ترکیب مواد و اکرولیک سال خلق ۱۳۹۷
Loading