3 0 1,566
محفل نقاشی و گرافیک
120X90CM
Acrylic on canvas 120x90 1403 2024 Hamid shateri
6 0 3,271
محفل نقاشی و گرافیک
100X120CM
اکرولیک روی بوم ۱۴۰۳ 2024 حمید شاطری Hamid shateri
11 2 5,383
محفل نقاشی و گرافیک
100X120CM
اکرولیک روی بوم 100x120 حمید شاطری ۱۴۰۳ 2024
9 2 4,101
محفل نقاشی و گرافیک
100X120CM
اکرولیک روی بوم حمید شاطری ۱۴۰۳ 2024
21 7 7,270
محفل نقاشی و گرافیک
120X100CM
اکرولیک روی بوم 100x120 ۱۴۰۲ 2024 حمید شاطری
18 0 8,166
محفل نقاشی و گرافیک
100X120CM
فروخته شد 🛑 2024 حمید شاطری
3 0 2,086
محفل نقاشی و گرافیک
70X50CM
Oil painting In canvas 2024 Golbahar, Iran Ali norouzi
4 0 2,013
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
Oil paint On canvas 2024 Ali norouzi
7 1 2,814
محفل نقاشی و گرافیک
2X50X70CM
نام اثر Girl with a pearl earring سال 2024 رنگ روغن روی بوم سایز ۷۰×۵۰ نام ... ادامه
4 0 4,215
محفل نقاشی و گرافیک
70X70CM
بدون عنوان ۱۷ /ترکیب مواد روی مقوای سه تکه /ابعاد این اثر بدون احتساب قاب و پا... ادامه
19 2 4,183
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
نام اثر : #سقوط از مجموعه ی #شهرِ_داد تکنیک اثر:ترکیب مواد روی مقوا سال خلق اثر: 2024
3 0 345
محفل نقاشی و گرافیک
70X60CM
بدون عنوان ۱۸ /ترکیب مواد روی مقوای دو تکه /ابعاد این اثر بدون احتساب قاب و پا... ادامه
2 0 568
محفل نقاشی و گرافیک
40X60CM
#نقاشی رنگ روغن روی بوم #راضیه محسنی نیا # 2024
Loading