اثر لیداپولکی در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/154432

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک لیداپولکی ترکیب مواد سال خلق اثر،۹۹          نام اثر،سفربه دیگرسو نام هنرمند،لیداپولکی
18 1 18,306
10,000,000 تومانخرید اثر
محفل نقاشی و گرافیک
100X150CM
ترکیب مواد سال خلق اثر،۹۹ نام اثر،سفربه دیگرسو نام هنرمند،لیداپولکی

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر

بهنام ولدوند
زنده باد
پاسخ

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Esmail anvarifar
zahar
نرگس بیگمرادی