اثر لیداپولکی در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/154432

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک لیداپولکی ترکیب مواد سال خلق اثر،۹۹          نام اثر،سفربه دیگرسو نام هنرمند،لیداپولکی
25 2 27,977
10,000,000 تومانخرید اثر
محفل نقاشی و گرافیک
100X150CM
ترکیب مواد سال خلق اثر،۹۹ نام اثر،سفربه دیگرسو نام هنرمند،لیداپولکی

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر

رمضان ترکمانی
بسیار زیباست🌹
پاسخ
بهنام ولدوند
زنده باد
پاسخ

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

باران آریایی جاویدان(ساعده همه کش)
فرزانه خوش محسن
نیلوفر روستایی