اثر ارشاد رفتاری در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/194659

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک ارشاد رفتاری  #بوم#ترکیب مواد#2024#ارشادرفتاری#معاصر#چهره
6 0 3,208
محفل نقاشی و گرافیک
100X100CM
#بوم#ترکیب مواد#2024#ارشادرفتاری#معاصر#چهره

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

آزیتا کهن سال
علی عموری
مینازمانی