نتایج جست جو "تذهیب" در سایت 100هنر

هنر سایر محفل سایر هنر ها شهریار خالدیان تابلو تذهیب و طراحی سنتی
5 0 3,486
3,000,000 تومانخرید اثر
تابلو تذهیب و طراحی سنتی
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی کیانمهر جهاندیده بشقاب سفالی ۳۰ سانتی 
ترکیب تذهیب و خوشنویسی
6 1 2,219
400,000 تومانخرید اثر
بشقاب سفالی ۳۰ سانتی ترکیب تذهیب و خوشنویسی
تذهیب روی استخوان شتر سرمدان سایز ۱۰cm
تذهیب روی استخوان شتر سرمدان سایز ۱۰cm
قندان پایه دار سبک. مس و تذهیب سایز . ۲۵ سانتی متر #مس و پرداز #خاص #جهاندیده
#تذهیب.تذهیب شمسه ورق طلا .شرفه و نقوش اسلیمی ابعاد ۴۵×۴۵
تذهیب و گل و مرغ سایز:35*50 بدون پاسپارتو متریال:گواش.آبرنگ.اکرلیک
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی الهام زمانیان #خط و #تذهیب از الهام زمانیان اجرا تیرماه 1398
7 0 981
2,000,000 تومانخرید اثر
#خط و #تذهیب از الهام زمانیان اجرا تیرماه 1398
خوشنویسی تذهیب شده همراه با قاب
طرح حاشیه تذهیب مناسب برای تقدیر نامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی طوسی ثانی کردار بد(اشعار فردوسی)
50×70
خوشنویسی خط نستعلیق
سیاه مشق دوار
مرکب رنگی وکاغذ. همراه باتذهیب وپاسپارتو
12 2 7,320
1,900,000 تومانخرید اثر
کردار بد(اشعار فردوسی) 50×70 خوشنویسی خط نستعلیق سیاه مشق دوار مرکب رنگی وکاغذ. ... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی طوسی ثانی 60×80
ظهور
نستعلیق جلی
سیاه مشق متقارن
مرکب .کاغذ وتذهیب
4 0 1,129
3,200,000 تومانخرید اثر
60×80 ظهور نستعلیق جلی سیاه مشق متقارن مرکب .کاغذ وتذهیب
کتیبه_تذهیب متریال:گواش_آبرنگ_طلا ۲۴ عیار
نشان تذهیب _گواش ،آبرنگ،طلا ۲۴ عیار
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی شمس الدین نقویان ابعاد: 20x30
مرکب و گواش روی کاغذ تذهیب
1 0 2,064
400,000 تومانخرید اثر
ابعاد: 20x30 مرکب و گواش روی کاغذ تذهیب
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی شمس الدین نقویان ابعاد: 30x20
مرکب روی کاغذ گلاسه ی تذهیب
1 0 1,164
400,000 تومانخرید اثر
ابعاد: 30x20 مرکب روی کاغذ گلاسه ی تذهیب
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی شمس الدین نقویان ابعاد: 20x30
مرکب روی کاغذ گلاسه ی تذهیب
0 0 1,119
400,000 تومانخرید اثر
ابعاد: 20x30 مرکب روی کاغذ گلاسه ی تذهیب
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی شمس الدین نقویان ابعاد: 21x30
مرکب روی کاغذ گلاسه ی تذهیب
2 0 1,123
400,000 تومانخرید اثر
ابعاد: 21x30 مرکب روی کاغذ گلاسه ی تذهیب
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی قاسم اهوارکیghasem_ahvaraki کاغذاهارمهره ..باتذهیب
60×45
4 0 1,443
500,000 تومانخرید اثر
کاغذاهارمهره ..باتذهیب 60×45
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی قاسم اهوارکیghasem_ahvaraki کاغذاهارمهره وتذهیب
60×45
5 0 1,413
500,000 تومانخرید اثر
کاغذاهارمهره وتذهیب 60×45
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علیرضاعبادی قطعه سطر ترکیبی ،قلم ۵ میلی درصورت در خواست خرید اثر تذهیب خواهد شد
37 4 8,259
1,000,000 تومانخرید اثر
قطعه سطر ترکیبی ،قلم ۵ میلی درصورت در خواست خرید اثر تذهیب خواهد شد
Loading