نتایج جست جو "اکریلیک" در سایت 100هنر

تابلوی اکریلیک ۴۰ در ۴۰
تابلوی اکریلیک
تابلوی اکریلیک ۴۰ در ۴۰
تابلوی اکریلیک ۴۰ در ۴۰
تابلوی اکریلیک ۵۰ در ۵۰
تابلوی اکریلیک ۴۰ در ۴۰
شب در صحرا، اکریلیک روی کاشی، ۲۰*۳۰
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهدی بهزادی اکریلیک روی بوم ۱۲۰x۷۰ سانتیمتر
0 0 1,017
4,000,000 تومانخرید اثر
اکریلیک روی بوم ۱۲۰x۷۰ سانتیمتر
تابلو ۳۰*۳۰ آبستره. اکریلیک روی بوم.
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی محمد مظهری زود است نرو بمان زمان کوتاه است،
بی ماه تو سقف آسمان کوتاه است.
(زنده یاد #افشین_یداللهی)
۵۵×۴۰
قاب چوبی ۷۰×۸۵
اکریلیک روی مقوا
5 0 1,419
900,000 تومانخرید اثر
زود است نرو بمان زمان کوتاه است، بی ماه تو سقف آسمان کوتاه است. (زنده یاد #افشین... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی محمد مظهری دلا بسوز که سوز تو کارها بکند
۲۵×۴۵
قاب چوبی ۷۰×۵۰
مرکب و اکریلیک روی مقوا
4 0 1,373
750,000 تومانخرید اثر
دلا بسوز که سوز تو کارها بکند ۲۵×۴۵ قاب چوبی ۷۰×۵۰ مرکب و اکریلیک روی مقوا
60*40 اکریلیک روی بوم
تصویر التون جانز .اکریلیک روی بوم ابعاد cm ۳۰*۴۰
اکریلیک ۵۰×۷۰
اکریلیک روی بوم 30.40 اثر ارائه شده در نمایشگاه گروهی بانوی سپید - گالری زرنا
تصویرسازی - اکریلیک روی شاسی آبرنگ اندازه: 50. 70 "اثر ارائه شده در گالری سیحون
تصویرسازی - اکریلیک روی شاسی آبرنگ اندازه: 50. 70 اثر ارائه شده در گالری سیحون
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهدی بهزادی اکریلیک روی پارچه ابعاد ۱۵۰x۱۵۰ سانتیمتر
8 2 2,463
4,000,000 تومانخرید اثر
اکریلیک روی پارچه ابعاد ۱۵۰x۱۵۰ سانتیمتر
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهدی بهزادی ترکیب مواد و اکریلیک روی بوم ابعاد ۱۵۰x۱۵۰ سانتیمتر
6 1 2,329
4,000,000 تومانخرید اثر
ترکیب مواد و اکریلیک روی بوم ابعاد ۱۵۰x۱۵۰ سانتیمتر
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهدی بهزادی اثر برجسته نقاشی خط اکریلیک روی بوم ابعاد ۷۰x۷۰ سانتیمتر
2 1 690
3,000,000 تومانخرید اثر
اثر برجسته نقاشی خط اکریلیک روی بوم ابعاد ۷۰x۷۰ سانتیمتر
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهدی بهزادی ترکیب مواد اکریلیک روی بوم  ۹۰x۴۰ سانتیمتر
2 0 326
2,000,000 تومانخرید اثر
ترکیب مواد اکریلیک روی بوم ۹۰x۴۰ سانتیمتر
تصویرسازی - اکریلیک روی شاسی آبرنگ اندازه: 50. 70 اثر ارائه شده در گالری سیحون
تابلو نقاشی #اکریلیک ۲۰×۲۰
ست نقاشی #اکریلیک ۲۵×۲۰ و ۲۵×۱۲
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی محمد مظهری دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد
۹×۲۲
اکریلیک روی مقوا
قاب چوبی(۴۰×۳۰)
12 0 2,862
350,000 تومانخرید اثر
دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد ۹×۲۲ اکریلیک روی مقوا قاب چوبی(۴۰×۳۰)
#رئال اکریلیک روی بوم 50*70 بدون قاب
تکنیک: ترکیب اکریلیک و رنگ روغن ابعاد: 120.80
ابعاد :120.80 # تکنیک:رنگ روغن و اکریلیک
Loading