نتایج جست جو "اکریلیک" در سایت 100هنر

4 0 229
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
نام هنرمند : حانیه صفرنژاد سال خلق اثر :۱۳۹۶ متریال:اکریلیک،گل رس، رنگ روغن ن... ادامه
1 0 1,139
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
اکریلیک روی بوم
9 0 1,193
محفل نقاشی و گرافیک
#نقاشی از ذهن ابعاد۳۰×۴۵ رنگ اکریلیک
26 1 9,071
محفل نقاشی و گرافیک
90X100CM
از مجموعه ی تنش تن #اکریلیک روی بوم ابعاد اثر؛ ۱۰۰*۹۰
5 0 1,424
محفل خوشنویسی
120X120CM
کولاژ، ترکیبی از ورق فلز و اکریلیک روی مقوا، پرس شده روی تخته شاسی
3 0 312
محفل خوشنویسی
60X60CM
کولاژ، ترکیبی از ورق فلز و اکریلیک روی مقوا، پرس شده روی تخته شاسی
3 0 310
محفل خوشنویسی
60X60CM
کولاژ، ترکیبی از ورق فلز و اکریلیک روی مقوا، پرس شده روی تخته شاسی
3 0 306
محفل خوشنویسی
60X60CM
کولاژ، ترکیبی از ورق فلز و اکریلیک روی مقوا، پرس شده روی تخته شاسی
3 0 302
محفل خوشنویسی
60X60CM
کولاژ، ترکیبی از ورق فلز و اکریلیک روی مقوا، پرس شده روی تخته شاسی
6 0 2,883
محفل نقاشی و گرافیک
80X60CM
عادل طبری از مجموعه ی #صورِ_خیال تکنیک اثر : اکریلیک روی بوم سال خلق اثر : ۱۳۹۹
0 0 1,885
محفل خوشنویسی
120X80CM
تو مرا جان و جهانی چکنم جان و جهان را اکریلیک روی بوم ۱۲۰*۸۰ #محمد_باقر_ابراه... ادامه
3 0 3,181
محفل نقاشی و گرافیک
20X20CM
اکریلیک روی بشقاب سفالی سال ۱۳۹۹_بدون عنوان_منصوره اصل مرز
Loading