1. محمدباقر اشرفیان
    Follow
  2. کارشناسی ارشد هنر۱۳۸۹دانشگاه هنر تهران برگزاری ۱۵نمایشگاه انفرادی و شرکت در بیش از ۱۰نمایشگاه جمعی تالیف ۱۶جلد کتاب

2 0 732
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
نقاشی ایرانی. کپی کار استاد فرشچیان اکریلیک روی مقوا
6 0 2,379
محفل خوشنویسی
120X80CM
اکریلیک روی بوم با روکش جلای روغنی سال ۹۰
6 0 4,324
محفل خوشنویسی
100X170CM
اکریلیک #۱۳۹۴ #از مجموعه شهر آرزوها
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

محمدرضاشادمان
کافه هنر
اسماعیل مقدسی