نتایج جست جو "مفهومی" در سایت 100هنر

11 0 13,475
محفل سایر هنر ها
نام اثر: تعالی ، #حجم مفهومی و انتزاعی ، متریال چوب گونه ای اورس(پیرو) با پایه چ... ادامه
6 0 9,124
محفل عکاسی
20X30CM
سونات #عکاسی مفهومی #فاین آرت سال 1397
82 16 29,108
محفل نقاشی و گرافیک
#اورجینال #بوم دیپ50×70 #اکریلیک #مفهومی #از مجموعه: این من، انسان--- داستان آدم ها... ادامه
16 6 12,582
محفل سایر هنر ها
55X65X45CM
موضوع بیا تا گل برافشانیم ارتفاع ۶۵×۵۵×۴۵ به وزن ۹kg مجسمه مفهومی فرزاد نیایی فر
11 5 11,907
محفل سایر هنر ها
مجسمه صلح جهانی به ارتفاع ۳متر ×۲۶۰×۲۳۵ وزن ۴۸۰kg تعداد قطعه بیش از ۳۰۰... ادامه
18 3 15,126
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر: خیر و شر ابعاد: 100*80 تکنیک: آکریلیک و آبرنگ روی بوم رویکرد: طرح مفهوم... ادامه
120 14 92,428
محفل نقاشی و گرافیک
#نام اثر: آفرینش #اورجینال #ابعاد50×70 #تکنیک: ترکیبی/گواش،راپید الهه آفرینش در ... ادامه
7 0 13,530
محفل نقاشی و گرافیک
طرح با خودکار #هنر مفهومی
9 0 13,091
محفل نقاشی و گرافیک
طرح با خودکار #هنر مفهومی
7 0 12,709
محفل نقاشی و گرافیک
طرح با خودکار #هنر مفهومی
8 0 12,524
محفل نقاشی و گرافیک
طرح با خودکار #هنر مفهومی
14 1 15,074
محفل نقاشی و گرافیک
ابعاد اثر:۱۵*۳۰ اورجینال-سمبلیسم-هنر مفهومی-تصویرسازی به علت وجود صرفا طیف خاک... ادامه
13 2 14,459
محفل نقاشی و گرافیک
ابعاد اثر:۱۵*۳۰ اورجینال-سمبلیسم-هنر مفهومی-تصویرسازی به علت وجود صرفا طیف خاک... ادامه
Loading