نتایج جست جو "مفهومی" در سایت 100هنر

8 0 14,547
محفل نقاشی و گرافیک
60X60CM
#طبیعت بیجان #ماهی #هنرمفهومی #رنگ و روغن الهام عبدالحسین پور_۱۴۰۱_رنگ روغن روی بوم
13 0 22,623
محفل سایر هنر ها
نام اثر: تعالی ، #حجم مفهومی و انتزاعی ، متریال چوب گونه ای اورس(پیرو) با پایه چ... ادامه
7 0 18,763
محفل عکاسی
20X30CM
سونات #عکاسی مفهومی #فاین آرت سال 1397
86 16 38,990
محفل نقاشی و گرافیک
#اورجینال #بوم دیپ50×70 #اکریلیک #مفهومی #از مجموعه: این من، انسان--- داستان آدم ها... ادامه
17 6 22,123
محفل سایر هنر ها
55X65X45CM
موضوع بیا تا گل برافشانیم ارتفاع ۶۵×۵۵×۴۵ به وزن ۹kg مجسمه مفهومی فرزاد نیایی فر
12 5 21,111
محفل سایر هنر ها
مجسمه صلح جهانی به ارتفاع ۳متر ×۲۶۰×۲۳۵ وزن ۴۸۰kg تعداد قطعه بیش از ۳۰۰... ادامه
18 3 19,395
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر: خیر و شر ابعاد: 100*80 تکنیک: آکریلیک و آبرنگ روی بوم رویکرد: طرح مفهوم... ادامه
126 14 113,000
محفل نقاشی و گرافیک
#نام اثر: آفرینش #اورجینال #ابعاد50×70 #تکنیک: ترکیبی/گواش،راپید الهه آفرینش در ... ادامه
7 0 18,442
محفل نقاشی و گرافیک
طرح با خودکار #هنر مفهومی
10 0 17,723
محفل نقاشی و گرافیک
طرح با خودکار #هنر مفهومی
8 0 17,315
محفل نقاشی و گرافیک
طرح با خودکار #هنر مفهومی
8 0 17,082
محفل نقاشی و گرافیک
طرح با خودکار #هنر مفهومی
Loading