اثر الهام عبدالحسین پور در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/179576

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک الهام عبدالحسین پور #طبیعت بیجان #ماهی#هنرمفهومی#رنگ و روغن 
الهام عبدالحسین پور_۱۴۰۱_رنگ روغن روی بوم
8 0 9,451
5,000,000 تومانخرید اثر
محفل نقاشی و گرافیک
60X60CM
#طبیعت بیجان #ماهی#هنرمفهومی#رنگ و روغن الهام عبدالحسین پور_۱۴۰۱_رنگ روغن روی بوم

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Farzin
حوری باقری
فاطمه وکیلی