1. فرزاد نیایی فر
    Follow
  2. طراح و مجسمه ساز . کارشناس ارشد مهندسی طراحی شهری خودآموز هنری

13 4 6,727
محفل سایر هنر ها
55X65X45CM
موضوع بیا تا گل برافشانیم ارتفاع ۶۵×۵۵×۴۵ به وزن ۹kg مجسمه مفهومی فرزاد نیایی فر
13 1 3,109
محفل سایر هنر ها
بخش موتور ها در وزن های ۴kg و ۷kg اندازه ۵۵×۱۸×۲۲
10 3 5,264
محفل سایر هنر ها
مجسمه صلح جهانی به ارتفاع ۳متر ×۲۶۰×۲۳۵ وزن ۴۸۰kg تعداد قطعه بیش از ۳۰۰... ادامه
6 0 2,343
محفل سایر هنر ها
09141904932 telegram عروس شرقی
6 0 2,797
محفل سایر هنر ها
اسب بالدار آهنی بنام آرتا
5 0 2,738
محفل سایر هنر ها
اسب بالدار آهنی ۳متر ارتفاع ۳۷۰کیلو وزن بنام آرتا
6 0 3,225
محفل سایر هنر ها
آرتا اسب بالدار آهنی در ارتفاع 300cm ×170×240 با وزن 360kg مدت زمان کار بر روی ... ادامه
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

حمیدرضا معماریان
حسن ابراهیمی
گلناز امیرکیانی