1. ماشاءالله صادقی
    Follow
  2. لیسانس نقاشی.فوق دیپلم هنرهای تجسمی. 4نمایشگاه انفرادی. 27نمایشگاه گروهی. برگزیده معلمان تهران 85. ببرگزیده جشنواره امام رضا 86. بر گزیده مسابقه المپیک هنر و ورزش 87. جشنواره بین المللی سوره 87.نما یشگاه گروهی در فرانسه. کانادا. ترکیه. سال 1400.

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

پروین فتاحی زاده
شهره علیمحمدی
Jellie Goedhart