اثر آهو قدس در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/122422

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک آهو قدس طرح با خودکار #هنر مفهومی
10 0 19,015
محفل نقاشی و گرافیک
طرح با خودکار #هنر مفهومی

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

زهرارستمی
آسیه ابراهیمی
فاطمه محمودی