12 0 22,093
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر: "اصالت نگاه" ابعاد: 25*20 تکنیک:مداد رنگ #niloufarnazem#hyper_rea... ادامه
14 0 3,948
محفل نقاشی و گرافیک
"look" (acrylic on canvas (40×40 "نگاه" اکرلیک روی بوم(۴۰×۴۰)
Loading