نتایج جست جو "Expressionism" در سایت 100هنر

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک ساناز غلامی  نقاشی #مدرن #اکسپرسیونیسم #پست مدرن‌ #نمایشگاه #آثار#exper
  Painting# painte #expressionism  #postmodern#sorerealism
پرتره
ساناز غلامی
سال اثر ۱۳۹۸
اکرلیک روی بوم
#فروخته_شد
فروخته شد
11 0 54,472
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
نقاشی #مدرن #اکسپرسیونیسم #پست مدرن‌ #نمایشگاه #آثار #exper Painting# painte #... ادامه
هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک شازده اصلی اکریلیک روی بوم
انتزاعی
abstract expressionism
آبستره
طبیعت
#نقاشی_طبیعت
#آرامش
#نقاشی_آرامش
#اکسپرسیونیسم
آبستره اکسپرسیون
#درخت
#دریا
#آسمان
#نقاشی
#فروخته_شد
فروخته شد
8 0 11,853
محفل نقاشی و گرافیک
60X90CM
اکریلیک روی بوم انتزاعی abstract expressionism آبستره طبیعت #نقاشی_طبیعت #... ادامه
6 1 8,061
محفل نقاشی و گرافیک
# آبرنگ # نقاشی # پرتره # اکسپرسیونیسم #watercolor #painting #Expressionism #portrait
Loading