9 0 4,540
محفل نقاشی و گرافیک
50X80CM
آکریلیک روی بوم دیپ،سال خلق ۲۰۲۱ بدون عنوان، هنرمند؛ الهام حسین پور
13 0 6,873
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
آکریلیک روی بوم، ۲۰۲۱,نام اثر سنگ، هنرمند الهام حسین پور
17 2 7,718
محفل نقاشی و گرافیک
60X80CM
جهت فراخوان رقابت پوستر Escucha Mi Voz ۲۰۲۱ عنوان اثر : امید تکنیک : اکریلیک روی بوم
5 0 964
محفل نقاشی و گرافیک
23X17CM
متریال: نقاشی آبرنگ بر کاغذ آرچ سال خلق اثر: ۲۰۲۱ نام اثر: پاییز هنرمند: پری‌... ادامه
7 0 1,089
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
بدون عنوان ۶ /ترکیب مواد روی مقوا /ابعاد این اثر بدون احتساب قاب در نظر گرفته ... ادامه
7 0 1,078
محفل نقاشی و گرافیک
35X50CM
بدون عنوان ۳ /ترکیب مواد روی مقوا /ابعاد اثر بدون احتساب قاب در نظر گرفته شده /۲۰۲۱
7 2 1,030
محفل نقاشی و گرافیک
20X50CM
بدون عنوان ۲ /ترکیب مواد روی مقوا /ابعاد اثر بدون احتساب قاب در نظر گرفته شده /۲۰۲۱
8 0 953
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
بدون عنوان ۱ /ترکیب مواد روی مقوا /ابعاد اثر بدون احتساب قاب در نظر گرفته شده /۲۰۲۱
4 0 5,824
محفل نقاشی و گرافیک
163X163CM
تاریکی در کوهستانی برف آلود در افق صحرایی مه آلود. #اکلریک روی #بوم اثر مهندس... ادامه
6 0 4,255
محفل نقاشی و گرافیک
160X100CM
یادت را در خودم می ریزم و دست در دست خیالت به خیابان می زنم. #اکلریک روی #بوم... ادامه
3 0 4,117
محفل نقاشی و گرافیک
160X160CM
زمستان آخرین سخن درخت نیست. #اکرلیک روی #بوم اثر مهندس کورس رضایی‌فر سال: ۲۰۲۱/۱۳۹۹
10 1 3,332
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
#رنگ روغن بر روی کانواس . خلق اثر در سال ۲۰۲۱ نام اثر : نگاه
0 0 537
محفل نقاشی و گرافیک
26X18CM
متریال: نقاشی آبرنگ بر کاغذ آرچ سال خلق اثر: ۲۰۲۱ نام اثر: رقص هنرمند: پری... ادامه
0 0 519
محفل نقاشی و گرافیک
35X25CM
متریال: نقاشی آبرنگ بر کاغذ آرچ سال خلق اثر: ۲۰۲۱ نام اثر: حضور هنرمند: پر... ادامه
0 0 576
محفل نقاشی و گرافیک
26X18CM
متریال: نقاشی آبرنگ بر کاغذ آرچ سال خلق اثر: ۲۰۲۱ نام اثر: عبور هنرمند: پر... ادامه
0 0 537
محفل نقاشی و گرافیک
17X12CM
متریال: نقاشی آبرنگ بر کاغذ آرچ سال خلق اثر: ۲۰۲۱ نام اثر: سرزمین عجایب هن... ادامه
1 0 635
محفل نقاشی و گرافیک
25X15CM
متریال: نقاشی آبرنگ کاغذ آرچ سال خلق اثر: ۲۰۲۱ نام اثر: تابستان هنرمند: پری‌ن... ادامه
1 0 551
محفل نقاشی و گرافیک
24X15CM
متریال: نقاشی آبرنگ بر کاغذ آرچ سال خلق اثر: ۲۰۲۱ نام اثر: جریان هنرمند: پری‌... ادامه
7 0 540
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
بدون عنوان ۵ /ترکیب مواد روی مقوا /ابعاد این اثر بدون احتساب قاب در نظر گرفته ... ادامه
4 0 496
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
بدون عنوان ۴ /ترکیب مواد روی مقوا /ابعاد این اثر بدون احتساب قاب در نظر گرفته ... ادامه
1 0 503
محفل سایر هنر ها
20X30CM
کلاژ ۲۰۲۱ قوجا تبریز عماد حشمتیان
3 0 470
محفل نقاشی و گرافیک
25X35CM
نقاشی رنگ و روغن سبک رئال ، نام اثر (سما ) نداسلیمانی ۲۰۲۱
4 0 1,044
محفل خوشنویسی
70X50CM
مدیا: نقاشیخط متریال: بوم، ورقطلا و اکرلیک سال خلق اثر: ۲۰۲۱ نام اثر: و أن یک... ادامه
3 0 1,020
محفل خوشنویسی
50X50CM
#متریال؛ بوم، رنگ اکرلیک و ورقطلا #سال خلق اثر: ۲۰۲۱ نام اثر: و أن یکاد… هنر... ادامه
15 0 1,008
محفل نقاشی و گرافیک
16X25CM
نقاشی دیجیتال ۲۰۲۱ Satoh Takeru زهراکیانپورلیرهارانی
Loading